:

Hur kontrolleras SVT?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kontrolleras SVT?
 2. Hur tjänar SVT pengar?
 3. Vem står bakom SVT Nyheter?
 4. Hur skriver jag till SVT?
 5. Är SVT Copyright?
 6. Kan man lita på SVT?
 7. Kan man lita på SVT Nyheter?
 8. Vem jobbar på SVT?

Hur kontrolleras SVT?

När det gäller våra inköpta program gör inköparna en bedömning av vilken typ av faktagranskning som behövs. Vid behov skickas manus eller ibland hela filmer till akademiska experter för kontroll av fakta. Skulle du ha uppgifter som tyder på att något vi sänt är felaktigt, vill vi gärna veta!

Hur tjänar SVT pengar?

Hela Sveriges television. ... Det ägs av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR och finansieras genom en speciell avgift, Public service-avgiften, som tas in via skattsedeln.

Vem står bakom SVT Nyheter?

SVT ägs inte av staten eller kommersiella intressen utan av en stiftelse med uppgift att garantera företagets oberoende. Från och med 1 januari 2019 betalar du för SVT genom en public service-avgift som samlas in via skattsedeln. Det är alltså du och alla andra som är de verkliga ägarna.

Hur skriver jag till SVT?

Jag är en tittare och vill mejla er. Hur gör jag?

 1. Har du en fråga eller synpunkt kan du mejla kontakt@svt.se.
 2. Frågor och fel om SVT Play eller annan tjänst skickas svtplay@svt.se.
 3. Reprisönskemål skickas direkt till repris@svt.se.
M AP

Är SVT Copyright?

SVT hindrar generellt spridning av material där upphovsrätten ska skyddas. Det kan gälla manus, bilder och musik. Och eftersom SVT ska skydda enskilda som vi lyfter fram i vårt utbud agerar vi om det kommer till vår kännedom att människor utsätts för oegentligheter till följd av att de medverkat i SVT:s program.

Kan man lita på SVT?

SVT har ett public service-uppdrag. Vi är ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst. SVT:s uppdrag är att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via tv, webb och andra publiceringsformer.

Kan man lita på SVT Nyheter?

Det ska gå att lita på att SVT gör noggrann research och ställer höga krav. Om du anser att något är fel i våra nyhetsreportage är vi tacksamma om du återkopplar detta till oss.

Vem jobbar på SVT?

Vi på SVT. På SVT finns ungefär 2100 vidareanställda och ett varierande antal visstidsanställda. Bland våra anställda är 49 procent kvinnor och 51 procent män, och hos cheferna är könsfördelningen 56 procent kvinnor och 44 procent män. Det finns 128 olika roller hos oss och den vanligaste rollen är reporter (601 st).