:

Hur arbetar Kriminalvården för att dömda brottslingar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur arbetar Kriminalvården för att dömda brottslingar?
 2. Hur jobbar frivården?
 3. Hur kan återfall i brott mätas?
 4. Är återfall i brott vanligt bland dem som dömts till fängelse?
 5. Hur många jobbar i kriminalvården?
 6. Vad jobbar kriminalvårdare med?
 7. Vad jobbar man med på arresten?
 8. Vad är Kriminalvårdens uppdrag?
 9. Vad är kriminalvårdsutbildningen?
 10. Vilka egenskaper behöver du för att arbeta som kriminalvårdare?

Hur arbetar Kriminalvården för att dömda brottslingar?

Du kan erbjudas en plats i ett behandlingsprogram om du vill jobba med din problematik. Du kan även vara dömd till att gå ett program. Kriminalvården har behandlingsprogram inom våld, relationsbrott, sexualbrott, kriminalitet samt missbruk och beroende.

Hur jobbar frivården?

Frivården övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, ungdomsövervakning, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja. ... Frivården planerar straffet, så kallad verkställighetsplanering. Det gör frivården för alla dömda, även de som ska avtjäna straff i fängelse.

Hur kan återfall i brott mätas?

Ett grovt brott räknas som ett återfall på samma sätt som ett mindre grovt brott. För att följa återfall till Kriminalvården mäts hur många klienter som återkommer efter en tidigare verkställighet inom Kriminalvården.

Är återfall i brott vanligt bland dem som dömts till fängelse?

Tidigare ostraffade klienter har en lägre risk för återfallbland dem återfaller mindre än en femtedel i brott. Av dem som tidigare har avtjänat ett straff återfaller cirka 41 procent. Risken för återfall ökar med antalet avtjänade straff.

Hur många jobbar i kriminalvården?

Av dessa transporterades över 20 000 klienter åt andra myndigheter, kommuner och regioner och cirka 3 300 klienter till utlandet. Kriminalvården har över 12 000 anställda.

Vad jobbar kriminalvårdare med?

Arbetet som kriminalvårdare bedrivs i arbetslag. I kontakten med intagna övervakar du säkerhet och ordning. Du bevakar de intagna, visiterar dem och planerar deras frigivning. Genom samtal och rådgivning motiverar du dem i att reflektera över sin situation.

Vad jobbar man med på arresten?

Som vårdare inom kriminalvården arbetar man på kriminalvårdens anstalter och häkten och ansvarar för tillsyn och vård av de intagna. Du arbetar antingen dag, kväll eller natt och ibland vissa helger eftersom verksamheten i kriminalvården pågår dygnet runt.

Vad är Kriminalvårdens uppdrag?

 • Kriminalvårdens uppdrag. Lyssna på sidans text med ReadSpeaker. Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vår uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Vad är kriminalvårdsutbildningen?

 • Kriminalvårdsutbildningen är en obligatorisk utbildning på 24 veckor och du är anställd med full lön under hela utbildningstiden. Efter fullföljd Kriminalvårdsutbildning görs en samlad bedömning för möjlighet till tillsvidareanställning. Läs mer om anställningsform här.

Vilka egenskaper behöver du för att arbeta som kriminalvårdare?

 • Personliga egenskaper. Du, som vill arbeta som kriminalvårdare behöver vara en person som har en positiv människosyn, empatisk förmåga och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är viktigt att du är stresstålig, ansvarstagande, stabil och kan sätta gränser, har god samarbetsförmåga och har lätt för att samarbeta i grupp samt är ...