:

Hur används AI i vården?

Innehållsförteckning:

 1. Hur används AI i vården?
 2. Vad är AI inom vården?
 3. Hur tror du att AI kommer att påverka framtida yrken inom vården?
 4. Vad kan AI inte göra?
 5. Vad gör AI?
 6. Hur tror du att AI kommer att påverka samhället i framtiden?
 7. Hur påverkar AI jobb?
 8. Vilka jobb kan inte ersättas av AI?

Hur används AI i vården?

– Ett område där AI-tillämpningar används i dag är patientövervakning och stöd i hemmet. Det handlar till exempel om fjärrövervakning av patienter med hjärtsvikt och medicineringsboxar som påminner patienten om att det är dags att ta sin medicin, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen.

Vad är AI inom vården?

Artificiell intelligens (AI) används av regionerna i 59 fall runtom landet, visar enkät- och intervjuundersökningar som Socialstyrelsen har gjort. Men mer är på gång. De närmsta åren planeras ytterligare drygt 100 tillämpningar. Ett område där AI används är bildanalys från exempelvis röntgen eller ultraljud.

Hur tror du att AI kommer att påverka framtida yrken inom vården?

För att nämna ett område där AI och neurala nätverk kan bidra till en bättre sjukvård är AI som använder sig av bildigenkänning, där denne kan skanna igenom miljontals röntgenbilder för att hitta mönster och samband där AI kan hjälpa läkaren att hitta tumörer som denne annars kan missa.

Vad kan AI inte göra?

Ett AI kan till exempel läsa tre miljoner sidor i sekunden! Men även om AI kan göra mycket, kan det inte göra allt. Människans sociala förmåga är något som AI inte kan efterlikna och kvalitéer som kreativitet och interaktion har därför fått ett allt högre värde, säger Fredrik Ljungdell.

Vad gör AI?

AI är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål.

Hur tror du att AI kommer att påverka samhället i framtiden?

Det råder delade meningar kring hur AI kommer att påverka samhället i framtiden. innebära för framtidens samhälle. Mindre än hälften (39,8 %) angav att de tror att det kommer ha en positiv påverkan och 37,7 % tror att AI kommer att påverka dem negativt i framtiden.

Hur påverkar AI jobb?

Slutsatsen som Georg Graetz drar är att automatiseringen och användandet av artificiell intelligens troligen inte kommer att leda till färre jobb. Däremot ser han tendenser till en ökad polarisering – de lågavlönade jobben inom servicesektorn blir fler liksom de mest kvalificerade och högavlönade jobben.

Vilka jobb kan inte ersättas av AI?

Vilka jobb kommer inte att ersättas av AI?

 • Personalchef.
 • Marknadsföringschef.
 • Försäljningschef.
 • PR-ansvarig.
 • VD.
 • Lärare.
 • Skribent.
 • Mjukvaruutvecklare.