:

Vad är syftet med CSS?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är syftet med CSS?
  2. Varför finns det olika versioner av CSS?
  3. Vad är en CSS regel?
  4. Vad är HTML CSS Javascript?
  5. Hur länkar man in ett stylesheet i head sektionen av HTML dokumentet?

Vad är syftet med CSS?

CSS står för Cascading Style Sheets och är en av webbens tre grundläggande byggstenar tillsammans med HTML och Javascript. Man kan säga att CSS är webbens ansikte utåt, och sköter alltså allt som har med design att göra.

Varför finns det olika versioner av CSS?

Det finns inte versionen CSS4 men det finns visst antal moduler av fjärde nivå och det är anledning till att den nämns när vi pratar om CSS versioner. I de flesta fall finns CSS kod inom särskilt dokument som sedan tilläggs där behövs. Det är samtidigt den bästa metoden när arbetar med CSS.

Vad är en CSS regel?

CSS är liksom HTML ett slags dataspråk. Man brukar säga att man skapar CSS-regler. CSS-regler består av två delar. Dessa delar anger dels vilka element som ska påverkas, dels vilka egenskaper som man vill förändra.

Vad är HTML CSS Javascript?

HTML står för HyperText Markup Language och är en av webbens grundläggande byggstenar tillsammans med CSS (Cascading Style Sheets) och Javascript. ... HTML utgör strukturen för alla internets webbsidor i form av rubriker, styckeindelning, att särskilja visst innehåll från annat och liknande.

Hur länkar man in ett stylesheet i head sektionen av HTML dokumentet?

Lägga CSS direkt i HTML-dokumentet För att kunna lägga till stilmallar direkt i HTML-dokumentet behöver vi en ny tagg. Denna tagg heter .