:

Vad innebär det att få Fysisk aktivitet på recept FaR och vilken effekt har man sett att det kan ha för individen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär det att få Fysisk aktivitet på recept FaR och vilken effekt har man sett att det kan ha för individen?
  2. Vem kan följa upp ett FaR recept?
  3. Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?
  4. Vilka ingår i hälso och sjukvårdspersonal?
  5. Vad innebär friskvård på recept?
  6. Vilka samband ser du mellan en aktiv livsstil kroppslig förmåga och hälsa?
  7. Hur förskriver man FaR?
  8. Hur skriver man ett FaR?
  9. Vem ansvarar för hälso och sjukvården i Sverige?

Vad innebär det att få Fysisk aktivitet på recept FaR och vilken effekt har man sett att det kan ha för individen?

Genom att öka din fysiska aktivitet kan du förebygga och behandla många sjukdomar. Du som behöver stöd med detta kan få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär att du får ett recept på någon rörelseaktivitet. Aktiviteten är anpassad till de förutsättningar och önskemål du själv har.

Vem kan följa upp ett FaR recept?

FaR får förskrivas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har kännedom om personens hälso- och sjukdomstillstånd. FaR kan förskrivas under förutsättning att fysisk aktivitet har effekt enligt tillgänglig evidens samt att patienten kan utföra den fysiska aktiviteten utanför hälso- och sjukvården.

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Vissa arbetsuppgifter är särskilt reglerade och får bara utföras av en viss yrkeskategori. Men de flesta arbetsuppgifter bestämmer verksamhetschefen vem som får utföra, baserat på den enskildes kompetens. Regelverket ställer främst krav på hur arbetsuppgifter ska utföras, inte på vem som utför dem.

Vilka ingår i hälso och sjukvårdspersonal?

Det är inte bara legitimerade yrkesutövare som ingår i gruppen hälso- och sjukvårdspersonal. Till exempel räknas undersköterskor, vårdbiträden och tandsköterskor som är verksamma vid en vårdinrättning och medverkar i hälso- och sjukvård som hälso- och sjukvårdspersonal.

Vad innebär friskvård på recept?

Du som behöver stöd med att öka din fysiska aktivitet kan få Fysisk aktivitet på Recept, förkortat FaR. Du kan få FaR av all legitimerad personal inom hälso-och sjukvården. Behandlingen med FaR består av tre delar: Samtal om fysisk aktivitet utifrån de förutsättningar och önskemål du själv har.

Vilka samband ser du mellan en aktiv livsstil kroppslig förmåga och hälsa?

Regelbunden rörelse stärker musklerna, som i sin tur skyddar leder och skelett. Det ökar också din rörlighet och balans som i sin tur minskar risken för fallskador och benbrott. Att röra på sig påverkar också vikten, blodfetter, blodtryck och blodsocker i rätt riktning.

Hur förskriver man FaR?

Att förskriva FaR Metoden innebär att vårdgivare/förskrivare i samråd med patienten och med stöd av FYSS-boken formulerar en ordination på en receptblankett – en rekommenderad dosering av fysisk aktivitet. Patienten kan sedan utföra aktiviteten på egen hand eller i grupp i förenings- eller friskvårdsorganisations regi.

Hur skriver man ett FaR?

Det är legitimerad vårdpersonal som kan skriva ut FaR och metoden lämpar sig för patienter med många olika diagnoser, både i primärvård och på sjukhus. Som patient kan du i samband med besök hos din vårdgivare ta upp att du vill hjälp att komma igång och röra på dig.

Vem ansvarar för hälso och sjukvården i Sverige?

Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Regionens viktigaste uppgift är hälso- och sjukvård.