:

Hur arbetar jag med jämställdhet och mångfaldsfrågor?

Innehållsförteckning:

 1. Hur arbetar jag med jämställdhet och mångfaldsfrågor?
 2. Varför mångfald på arbetsplatsen?
 3. Hur arbeta med mångfald?
 4. Vad menas med ökad mångfald?
 5. Vad betyder religiös mångfald?
 6. Vad är mångfald och varför är det viktigt?

Hur arbetar jag med jämställdhet och mångfaldsfrågor?

Exempelvis kan man utreda medborgarnas bemötande av kommunens personal eller undersöka om män och kvinnor behandlas lika inom vården. Man vill med jämställdhets- och mångfaldsarbetet helt enkelt säkra kvaliteten på sin verksamhet och se till att man uppnår sina mål.

Varför mångfald på arbetsplatsen?

Fördelarna med mångfald i arbetslivet Att ha medarbetare med olika erfarenheter och bakgrund ger oss kunskap och perspektiv som hjälper oss att förstå målgruppernas olika behov. Det gör att vi kan utveckla bättre tjänster, produkter och service. Som chef kan du jobba med mångfald på olika nivåer.

Hur arbeta med mångfald?

7 råd i arbetet med mångfald

 1. Förankra i ledningsgruppen. ...
 2. Gör en nulägesanalys. ...
 3. Definiera mål. ...
 4. Bestäm vad som ska mätas. ...
 5. Skapa delaktighet och engagemang. ...
 6. Integrera i befintliga processer. ...
 7. Redovisa resultat, utvärdera och följ upp.

Vad menas med ökad mångfald?

Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera. Till en början kan det vara rädslan för att bryta mot diskrimineringslagen som driver arbetsgivaren att öka mångfalden på arbetsplatsen. ...

Vad betyder religiös mångfald?

I stora delar av västvärlden trodde man under senare delen av 1900-talet att religionens betydelse i den offentliga debatten skulle försvinna. Istället framträder idag det religiösa på nya sätt, inte minst i skolan.

Vad är mångfald och varför är det viktigt?

Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden.