:

Hur arbetar Kriminalvården?

Innehållsförteckning:

 1. Hur arbetar Kriminalvården?
 2. Vad händer efter frivården?
 3. Vad gör en socionom inom kriminalvården?
 4. Vad är syftet med Kriminalvården?
 5. Vilka jobbar på Kriminalvården?
 6. När får man skyddstillsyn?
 7. När kan du få fotboja?
 8. Vad händer efter man suttit i fängelse?

Hur arbetar Kriminalvården?

Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I vårt uppdrag ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför även transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning.

Vad händer efter frivården?

Efter frigivningen har den dömde en prövotid som motsvarar det som återstår av straffet, men minst ett år. Det är frivården som beslutar om det är aktuellt med övervakning vid villkorlig frigivning. Beslutet om övervakning beror bland annat på klientens risker och behov och hur livssituationen ser ut.

Vad gör en socionom inom kriminalvården?

I din roll gör du risk- och behovsbedömningar och upprättar planer för klientens tid i kriminalvård. Kriminalvården arbetar utifrån evidensbaserade metoder som baseras på KBT och social inlärningsteori.

Vad är syftet med Kriminalvården?

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vår uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Vilka jobbar på Kriminalvården?

Innehåll

 • Kriminalvårdare.
 • Frivårdsinspektör.
 • Kriminalvårdsinspektör.
 • Produktionsledare.
 • Kriminalvårdare på nationella transportenheten.
 • Sjuksköterska.
 • Lärare.
 • Psykolog.

När får man skyddstillsyn?

I stället för att dömas till fängelse kan en tilltalad dömas till skyddstillsyn. Då löper en prövotid på tre år. Under prövotiden ska den dömde sköta sig och försörja sig efter förmåga. Skyddstillsyn kan kombineras med andra straff, till exempel fängelse, dagsböter och/eller samhällstjänst.

När kan du få fotboja?

Den som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja. Intensivövervakning innebär att den dömde avtjänar straffet i sin bostad med en fotboja.

Vad händer efter man suttit i fängelse?

Är man dömd till fängelse så får man planer för när man blir fri igen av frivården. ... Den planen som frivården gör kallas för verkställighetsplanering. I den planen kommer det bland annat att stå om din dotters ekonomi, hennes liv och om varför hon begår brott.