:

Vad är värmebehandling?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är värmebehandling?
 2. När glöder järn?
 3. Vad händer med Martensiten under värmebehandlingen anlöpning?
 4. Vad händer när man värmer stål?
 5. Vilka tre faktorer är avgörande för en värmebehandling?
 6. Hur kan man kontrollera att en termometer visar rätt?
 7. Varför glöder järn?
 8. Vad används smide till?
 9. Varför anlöpning?
 10. Vad styr graden av martensit i ett stål vid härdning?

Vad är värmebehandling?

Värmebehandling är en kritisk process för att ge komponenter i metalliska material rätt egenskaper. Främst arbetar vid med stål och dess värmebehandling: glödgning, sätt-, genom- och induktionshärdning samt nitrering eller nitrokarburering. ...

När glöder järn?

Järn kan smidas när det är ungefär 7 grader varmt. Då glöder det i en nyans mellan rött och gult. Vid lägre temperaturer är järnet trögt och kan spricka. Är det varmare än 1000 grader börjar kolet i metallen brinna och resultatet blir en sönderfrätt yta.

Vad händer med Martensiten under värmebehandlingen anlöpning?

Efter en anlöpning vid hög tem- peratur består mikrostrukturen av anlöpt martensit, nybildad martensit, någon restaustenit och karbider. Utskiljda sekundära (nybildade) karbider och nybildad martensit kan höja hårdheten vid högtemperatur- anlöpning.

Vad händer när man värmer stål?

När stål hettas upp sker en kemisk reaktion där järn- och kolatomerna vid en viss temperatur bildar en ny molekylstruktur som kallas austenit. Får stålet svalna långsamt återtar det sin ursprungliga struktur; ferrit. ... När man härdar ska stålet värmas upp långsamt och ha en jämn värme.

Vilka tre faktorer är avgörande för en värmebehandling?

Vilka tre faktorer är avgörande för en värmebehandling?...

 • smältning av råvaror.
 • formning.
 • Kärnbildning vid en temperatur kring mjukgörningstemperaturen.
 • Höjning av temperaturen för maximal kristallväxt.

Hur kan man kontrollera att en termometer visar rätt?

- Fyll en kastrull med kranvatten - Koka upp - Stick ner givaren i vattnet - Läs av och anteckna i protokollet Visar termometern en avvikelse +/- 0-1 ºC från referenstemperatur 0°C i isvatten och 100°C i kokande vatten, kan termometern antas visa korrekt värde. Avvikelsen ligger inom mätningens feltolerans.

Varför glöder järn?

Men varför börjar den lysa? Jo elektroner som befinner sig i olika skal har olika mycket energi. Om en järnatom tillförs energi kan en elektron i ett inre skal hoppa till ett yttre skal. ... När man värmer järnbiten så att den glöder gör elektronerna i järnatomerna korta hopp och därför blir järnbiten gulröd."

Vad används smide till?

Smide ger smeden kontroll över hur kornen lägger sig i metallerna (hur bindningarna inuti ligger), så att en god hållbarhet och styvhet uppnås. Smidda produkter har en god förmåga att motstå mekanisk påfrestning. Idag används smide för till exempel bultar, handverktyg och järnväg.

Varför anlöpning?

För att göra stålet segare och mer formbart använder man sig av anlöpningen. För att lyckas med detta återuppvärms stålet till lämplig temperatur (beroende på stålsort och produkt) till precis under den punkt där ferrit omvandlas till austenit.

Vad styr graden av martensit i ett stål vid härdning?

Stålet värms upp till austenitiseringstemperatur som efterföljs av en snabb kylning som ger materialet en martensitisk struktur. Är en väldigt snabb process och kräver mindre mängd energi på grund av att bara den yta som ska behandlas värms upp.