:

Hur och till vad används det historiska materialet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur och till vad används det historiska materialet?
  2. Hur historia används idag?
  3. Vad är syftet med propaganda?
  4. När började propaganda?
  5. Vad kan det få för konsekvenser att använda historien för sina egna syften?
  6. När Historiebruket skapats?
  7. Hur har historia påverkat oss idag?
  8. Vad är historiska referenser?
  9. Vad är politisk propaganda?

Hur och till vad används det historiska materialet?

Kommersiellt historiebruk Historia används i ekonomiskt syfte för att tjäna pengar. Filmer och böcker om olika historiska skeenden säljs och produceras. Nöjesparker med olika historiska teman byggs och olika artiklar och kläder med symboler och budskap säljs.

Hur historia används idag?

Historia används ständigt, i många olika sammanhang och i många olika syften. I allt från gatunamn till reklam och film på TV, i skolans läroböcker och på Internet. Hur och varför historia används kallas för historiebruk. Historiebruk kan delas in i ett antal olika kategorier utifrån vilket syfte som användandet har.

Vad är syftet med propaganda?

Propaganda kan i sin bredaste mening beskrivas som ett budskap från en eller flera avsändare till en eller flera mottagare, där avsändaren vill få mottagaren att ändra uppfattning eller övertygelse och till sist kanske även sitt beteende.

När började propaganda?

Propaganda blev från 1300-talet ett allt viktigare politiskt kampmedel i Sverige i takt med att allmogens stöd blev mer viktigt i kampen om makten i riket.

Vad kan det få för konsekvenser att använda historien för sina egna syften?

Individer och grupper använder sig ofta av historia som ett verktyg för att stöd för egna åsikter, berätta hur de vill uppfattas av andra eller även för att döma eller kritisera andra människor. Historia kan också användas för att främja sammanhållning inom den egna grupp.

När Historiebruket skapats?

Syftet med ett icke-bruk av historia blir därför mycket snarlikt det ideologiska bruket av historia (se ovan). Ett tydligt exempel är att väldigt få svenska historieböcker berör hur Sverige var del av den utbredda slavhandeln under 1600- och 1700-talen eller hur vi förhöll oss till Tyskland under andra världskriget.

Hur har historia påverkat oss idag?

Historien påverkar vår uppfattning av samtiden och våra perspektiv på framtiden. Människor har därför i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Vad är historiska referenser?

Historia kan användas som länk mellan nu och då. När historia används i olika sammanhang kan man tala om historiebruk. I båda dessa exempel är det enkla referenser till en historisk tid som många känner till något om. ...

Vad är politisk propaganda?

Propaganda (av latinets propagare, 'fortplanta', 'utbreda') är en term som avser främst politiska kampanjer och budskap som är avsedda att föra fram en agenda, ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något (t. ex. en politisk teori, policy, religion eller förändring) eller någon (t.