:

När används Skugglist?

Innehållsförteckning:

  1. När används Skugglist?
  2. Hur sätter man upp en Skugglist?
  3. Varför taklister?
  4. Hur mycket bygger en taklist?
  5. Hur lista snedtak?
  6. Vad är en Smyglist?
  7. Hur sätter man upp Frigolitlister?
  8. Vilka typer av taklist finns?
  9. Måste man ha golvlister?

När används Skugglist?

Taklister. har ibland ett urtag i anslutningen mot vägg och/eller tak, så kallad skugglist. Denna hjälper till att dölja eventuella ojämnheter i vägg och takkonstruktionen. Taklister finns i många olika profiler och utföranden, nedan redovisas de vanligast förekommande.

Hur sätter man upp en Skugglist?

Kom ihåg att skugglisten ska monteras med den breda sidan mot taket och den ska vändas så att det är en liten glipa mot både vägg och tak. Markera nu hur mycket som ska kapas ytterst på listen och ta hänsyn till att snittet ska vara en aning vinklat, om panelen buktar ut en del, som här.

Varför taklister?

Har man trä i tak eller väggar skulle jag sätta upp en diskret taklist för att dölja de sprickor som uppstår när träet sväller/krymper. Är materialet i väggar/tak dött (d.v.s. betong, sten, etc.) skulle jag utan tvekan skippa lister. Lister är (precis som många redan varit inne på) ett sätt att dölja skarvar.

Hur mycket bygger en taklist?

Taklister tillverkas av kvistfri furu. På varje artikel anges hur mycket de täcker/bygger ut från innerhörnet och ut på väg och tak....Hålkäl.

HålkälTäckerArtikel
15x66 mm50 mm1105
15x95 mm65 mm1107
15x120 mm80 mm1109
20x145 mm100 mm1110

Hur lista snedtak?

Hålkäl (taklist) av furu. Taklisten används som övergång mellan tak och vägg vid snedtak. Valet av taklistprofil är helt avgörande för rummets karaktär.

Vad är en Smyglist?

Med smyglister kan du täcka skarvar. Smyglist är en typ av avrundningslist och täcklist som kan användas för att dölja springor som kan uppkomma mellan en dörrkarm och vägg eller för att fästa på väggen emot bänkskivan för att rama in och runda av.

Hur sätter man upp Frigolitlister?

maah skrev: Enklast är frigolitlister som du sätter med latexfog. Har du vita väggar kan du behöva måla listerna om färgen avviker för mycket.

Vilka typer av taklist finns?

Hålkälslist, skugglist och bråttlist är några typer av taklister du kan välja mellan. Vi har även obehandlade taklister som ger dig valmöjligheten att ha kvar det naturliga träutseendet eller behandla med t. ex. färg, bets eller lack.

Måste man ha golvlister?

Anledningen säger han vidare är att ett trägolv MÅSTE kunna röra på sig och då måste man ha ca 1 cm mellan väggen och plankan, så det skulle se totalt katastrofalt ut om man inte hade en list då man skulle se denna glipa längst alla väggar.