:

Hur Bottenmåla plastbåt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur Bottenmåla plastbåt?
 2. Hur fungerar bottenfärg?
 3. Vilken roller till bottenfärg?
 4. Hur måla båtbotten?
 5. Måste man Bottenmåla plastbåt?
 6. Hur slipa båtbotten?
 7. Vad menas med antifouling?
 8. Vilken bottenfärg är bäst på västkusten?
 9. Hur målar man bottenfärg?
 10. Vilken roller till Epoxifärg?

Hur Bottenmåla plastbåt?

Har din båt inte någon bottenfärg men du vill applicera en så ska först en grundfärg målas på botten....

 1. Konstruerad så att färgen släpper lite allt eftersom och beväxningen ramlar av.
 2. Enkel att måla och kräver inget underhåll.
 3. Denna färg behöver oftast bara spolas av från dam och smuts innan den appliceras.

Hur fungerar bottenfärg?

Färgen har till uppgift att motverka att havslevande organismer får fäste på skrovet. Bottenfärgen har det speciella kravet att försöka motverka att havslevande organismer fäster och växer på skrovet vilket är farthämmande p.g.a. friktionen mot vattnet och ökar bränsleförbrukningen.

Vilken roller till bottenfärg?

Roller: Använd mohairrulle som tål lösningsmedel. Pensel: För partier där du inte kommer åt med rullen. Denna skall också vara lösningsmedelsbeständig.

Hur måla båtbotten?

Temperaturen bör vara drygt tio grader på båtbotten och köl när du målar. När det första lagret härdat kan du epoxispackla eventuella ojämnheter och slipa spacklet efter härdning. Vartannat lager epoxiprimer bör ha två skiftande kulörer för att du ska kunna se att varje lager täcker botten ordentligt.

Måste man Bottenmåla plastbåt?

Du behöver inte bottenmåla din båt. ... Att minimera påväxt på båtbotten är av stor betydelse både miljömässigt men även sjösäkerhetsmässigt eftersom att även lite påväxt leder till att bränsleförbrukningen ökar och att båtens manövreringsegenskaper ändras.

Hur slipa båtbotten?

Både torrslipning och våtslipning är metoder som kan användas för att ta bort gammal båtbottenfärg....Slipning

 1. Täck marken under båten med en tät presenning.
 2. Täck båtens sidor med plast från vattenlinjen och ned. ...
 3. Använd slipmaskin som är kopplad till dammsugare (H-Klass) med HEPA-filter och dammsugarpåse.

Vad menas med antifouling?

Antifoulingsystem är påväxthindrande system på fartyg och används för att kontrollera eller förebygga påväxt av oönskade organismer. Det råder totalförbud att använda påväxthindrande system på fartyg där tennorganiska föreningar fungerar som biocider. ...

Vilken bottenfärg är bäst på västkusten?

VC17 (får bara användas på västkusten) är den färg som ger bäst resultat med rulle och då behövs förhållandevis lite slipning.

Hur målar man bottenfärg?

Påför färgen med rulle eller pensel och enligt rekommendationerna på etiketten. Tänk på att inte måla för tunt eftersom du då riskerar att få ett sämre beväxningsskydd. Beroende på appliceringsmetod kan ett extra skikt behövas. Måla gärna ett extra skikt på utsatta ytor som vattenlinje, steglister, trimplan, roder mm.

Vilken roller till Epoxifärg?

Microfilt ger en perfekt finish med både 1-k och 2-k färg. Denna roller har en lugglängd på 11mm vilket gör att man får en hög kapacitet och färgupptagning. Utmärkt till golvlacker, polyuretanfärg, golvolja, hårdvaxoljor, epoxifärg, rostskyddsfärg, väggfärg och konventionella lackfärger.