:

På vilket sätt samlar Google Analytics in data?

Innehållsförteckning:

 1. På vilket sätt samlar Google Analytics in data?
 2. Hur länge sparas Google sökningar?
 3. Hur sparas information?
 4. Var lagras data under längre tid?
 5. Hur lär man sig Google Analytics?
 6. Hur loggar jag in på Google Analytics?
 7. Hur länge sparas historik?
 8. Varför sparas inte mina sökningar på Google?
 9. Hur lagras data?
 10. Var lagrar Google data?

På vilket sätt samlar Google Analytics in data?

Du kan visa data efter datum och ämne samt radera en del av eller all din aktivitet. På många webbplatser och i många appar används Google Analytics som ett sätt att mäta hur besökarna använder webbplatsen eller appen.

Hur länge sparas Google sökningar?

Har man inte ett Google-konto är problematiken inte särskilt relevant. Den som stänger av webbhistoriken får sin data anonymiserad efter 18 månader, men den kan fortfarande sparas och användas internt av Google. Under torsdagen träder ett nytt användaravtal mellan Google och dess hundratals miljoner användare i kraft.

Hur sparas information?

Uppgifter som genereras eller behandlas vid internetåtkomst ska lagras i tio månader. Om uppgifterna identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten ska dessa uppgifter lagras i sex månader (6 kap 16 d § lagen om elektronisk kommunikation).

Var lagras data under längre tid?

Detta sker till exempel när Google behandlar en betalning åt dig eller när du gör en betalning till Google. Denna data lagras under de längre tidsperioder som krävs för skatte- och bokföringssyften.

Hur lär man sig Google Analytics?

Kom igång med Analytics

 1. Skapa eller logga in på ditt Analytics-konto: Gå till google.com/analytics. ...
 2. Skapa en egendom i ditt Analytics-konto. ...
 3. Ställ in en rapportvy i din egendom. ...
 4. Följ anvisningarna för att lägga till spårningskoden på din webbplats så att du kan samla in data i din Analytics-egendom.

Hur loggar jag in på Google Analytics?

Logga in på Analytics via google.com/analytics eller från ditt Google Ads-konto. Det finns två metoder för inloggning på Analytics: genom ett fristående konto på http://www.google.com/analytics eller genom ett länkat Google Ads-konto.

Hur länge sparas historik?

De flesta länder har lagar om lagring av uppgifter. Dessa lagar avgör hur länge internetleverantörer ska, minst, spara all data som de samlar in. Denna lagstiftning skiljer sig dock länder emellan. På vissa platser är denna period sex månader, medan det på andra är minst ett år.

Varför sparas inte mina sökningar på Google?

Om det står Aktivera är Webb- och appaktivitet inaktiverat och sökhistoriken sparas inte i Google-kontot. Om du vill kan du låta Webb- och appaktivitet vara aktiverat men välja bort viss aktivitet så att den inte sparas i Google-kontot.

Hur lagras data?

Information sparas på en hårddisk i form av nord- eller sydpolarisering av oxidskiktet på skivan, vilket tolkas som ettor eller nollor. För att informationen ska bli lättare att behandla har skivan getts en struktur genom att den är uppdelad i spår, sektorer och cylindrar.

Var lagrar Google data?

Som administratör kan du lagra data på en viss geografisk plats med hjälp av en policy för dataregioner. Dina alternativ för geografisk plats är USA eller Europa. Användare som inte har en version som stöds omfattas inte av dataregionspolicyer, även om du tillämpar en dataregionspolicy på deras organisationsenhet.