:

Vad är en tendens?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en tendens?
  2. Var betyder?
  3. Vad menas med Tendenskriteriet?
  4. Vad menas med tendens i källkritik?
  5. Var annat ord?
  6. Vad menas med snöbyar?
  7. Vad menas med Äkthetskriteriet?
  8. Vad menas med Tidskriteriet?
  9. Vad är ett annat ord?

Vad är en tendens?

Tendens betyder i stort sett samma sak som benägenhet.

Var betyder?

Var — Synonymer, betydelse och användning Var betyder ungefär detsamma som överdrag.

Vad menas med Tendenskriteriet?

Tendenskriteriet Här måste vi försöka ta reda på intressen och behov källproducenten har och hitta tendenser i framställningen, till exempel genom att jämföra med andra källor.

Vad menas med tendens i källkritik?

Tendens: Här ställs frågan vilka avsikter och intressen som präglar källan, dvs. om det finns skäl att anta att framställningen är skev i en viss riktning för att någon har intresse av att ge en viss bild av en händelse eller ett förlopp.

Var annat ord?

Vad betyder var? (ålderdomligt ord) varse || oböjl.

Vad menas med snöbyar?

Snöbyar: Faller ur bymoln. Lätt snöby - Blir vitt på marken, men just inget mer. Snöby - Upp till 5 cm. Kraftig snöby - Mer än 5 cm.

Vad menas med Äkthetskriteriet?

Äkthetskriteriet - En källas äkthet beror på om den är förfalskad eller inte, Om en källa är vad den uppger sig för att vara, så uppfyller den äkthetskriteriet. Däremot kan det finnas källor som anger sig för att vara sann, som inte är det.

Vad menas med Tidskriteriet?

Tidskriteriet går kortfattat ut på att ju närmare i tiden källan befinner sig i förhållande till det den ger information om, desto trovärdigare är uppgifterna.

Vad är ett annat ord?

En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.