:

Var ligger Lojsta?

Innehållsförteckning:

  1. Var ligger Lojsta?
  2. Hur många vildhästar finns det på Gotland?
  3. Hur ser ett gotlandsruss ut?
  4. Hur mycket kan ett russ bära?
  5. Vem äger russen på Lojsta hed?
  6. Finns det vilda gotlandsruss?
  7. Hur många gotlandsruss finns det i Sverige?
  8. Finns det vilda gotlandsruss på Gotland?
  9. Vad äter gotlandsruss?
  10. Hur gammal kan ett gotlandsruss bli?

Var ligger Lojsta?

Lojsta hed, eller Lojsthajd, är en skogstrakt som ligger främst i Lojsta socken, men även i Etelhems, Klinte och Fröjels socknar på mellersta Gotland.

Hur många vildhästar finns det på Gotland?

Ingen vet riktigt hur länge de funnits på ön men fynd från Vallhagar, några kilometer från Lojsta hed, visar att traditionen med hästar ”på skogen” användes redan under järnåldern. Dagens flock består av omkring 50 gotlandsruss, alla ston. När fölen föds på våren och sommaren stiger antalet i till drygt 80 djur.

Hur ser ett gotlandsruss ut?

Gotlandsrusset är en liten och ganska späd ponny, som trots detta är otroligt stark för sin mankhöjd och sin vikt. Halsen är ganska kort och fortsätter i en lång och rak rygg med ett sluttande kors och en markerad manke.

Hur mycket kan ett russ bära?

55-60 kg, kan bära mer men då måste dom ha stark rygg (alltså vara lite äldre….) och bara promenadridning. Nog tar de mer än 55-60 kg på ryggen. Inom ponnytravet tävlar dom ju med en maxvikt på 65 kg på ryggen och det är då ingen som verkar särskilt påverkad av det.

Vem äger russen på Lojsta hed?

Hushållningssällskapet på Gotland har spelat en aktiv roll i russens bevarande och är en av de markägare som äger russ och mark på Lojsta hed. Russen går fritt men får daglig tillsyn och utfodras vintertid av ägarföreningen. Här kan du se aktuella datum för olika aktiviteter bland russen på heden .

Finns det vilda gotlandsruss?

Det är den enda kvarvarande inhemska ponnyrasen i Sverige och är från början en vild hästras. Den har sitt ursprung på Gotland där den har funnits i flera tusen år. I dag finns det cirka 6000 Gotlandsruss i Sverige.

Hur många gotlandsruss finns det i Sverige?

Den har sitt ursprung på Gotland där den har funnits i flera tusen år. I dag finns det cirka 6000 Gotlandsruss i Sverige. Den mest kända flocken finns på Lojsta hed på Gotland, där ett femtiotal russ strövar fritt på ett stort område.

Finns det vilda gotlandsruss på Gotland?

Gotland finns en mycket gammal hästart -Gotlandsrusset. Denna hästart höll nästan på att dö ut för ca hundra år sedan; men tack vare några eldsjälar lyckades detta förhindras. Den viltgående russflocken uppgår idag (under vintern) till ca 50 russ och under sommar/höst när fölen finns i flocken är antalet ca 80.

Vad äter gotlandsruss?

FÖDA: Äter helst gräs. FOT: Kallas hov. Hoven är egentligen en stor tånagel. URSPRUNG: De första hästarna kom till Gotland för ca 5000 år sedan.

Hur gammal kan ett gotlandsruss bli?

FödelsedagIdag säger Ridsport grattis till gotlandsrusset Russi som fyller smått otroliga 42 år.