:

Har träsk i Lappland?

Innehållsförteckning:

 1. Har träsk i Lappland?
 2. Finns träsk i Sverige?
 3. Vad är ett träsk?
 4. Vad är skillnaden mellan sjö och träsk?
 5. Var ligger Enare träsk?
 6. Hur bildas träsk?
 7. Är träsk korsord?
 8. Vad är skillnaden mellan myr och mosse?
 9. Vad är det för skillnad på tjärn och sjö?

Har träsk i Lappland?

Enare träsk (finska: Inarijärvi eller Inarinjärvi, enaresamiska: Aanaarjävri, skoltsamiska: Aanarjäuʹrr, nordsamiska: Anárjávri) är en sjö norr om polcirkeln i Enare kommun i norra delen av Lappland. Sjön är den tredje största i Finland. Dess yta är 1 040 km². ... Enare träsk är Lapplands landskapssjö.

Finns träsk i Sverige?

I de norra delarna av Sverige, på Gotland och i Finland kan ordet också avse detsamma som sjö vilket syns i namnet på ett flertal sjöar, såsom Torne träsk och Tingstäde träsk.

Vad är ett träsk?

Träsk kan syfta på: Träsk – en typ av våtmark. -träsk – ett svenskt ortnamnsefterled. Insjö – ordet används i denna betydelse främst i ortnamn i Finland, på Gotland, i Södermanlands och Upplands kustland och i de nordligaste delarna av Sverige.

Vad är skillnaden mellan sjö och träsk?

Men sjö är hur som helst numera svenskans vanliga ord för 'insjö'. ... I vår klassiska litteratur förekommer träsk som benämning på större eller mindre insjöar.

Var ligger Enare träsk?

Enare träsk (på enaresamiska Aanaarjävri) är Finlands tredje största sjö (1084 km2) och världens näst största sjö som ligger norr om polcirkeln.

Hur bildas träsk?

Träsk är skogsbeklädd våtmark, där det växer vedartade växter som träd och buskar. ... Så när växterna dör, förmultnar de mycket långsamt och bildar ett lager av bara delvis nedbrutet organiskt material – torv. Torv bildas också i den sista typen av våtmark – myrar.

Är träsk korsord?

Synonymer till träsk

 • kärr, sumpmark, sankmark, våtmark; (prov.) sjö, insjö; (vard.) undre värld, dy.
 • Användarnas bidrag. mosse, myr, moras, myr.

Vad är skillnaden mellan myr och mosse?

Myr” är ett samlingsnamn för mossar och kärr. Mossar får sitt vatten enbart uppifrån, medan kärren får sin vattenpåförsel även genom tillrinning från omgivande fastmarker.

Vad är det för skillnad på tjärn och sjö?

En tjärn eller göl definieras som en liten sjö, ofta i skogen eller i anslutning till en våtmark. ... En tjärn är normalt resten efter den sjö som vuxit igen när våtmarken bildades. Tjärnen har en fast tydlig strandlinje, även om de sista meterna ibland kan utgöras av gungfly.