:

När används osv?

Innehållsförteckning:

  1. När används osv?
  2. Hur skriver man mm?
  3. Vad är osv förkortning på?
  4. Vad är IE förkortning för?
  5. Hur förkortar man cirka?
  6. Hur skriver man med mera?
  7. Hur skriver man förkortningar korrekt?
  8. Hur skriver man förkortningar på svenska?
  9. Vad är förkortningen på och så vidare?

När används osv?

I vissa fall skrivs punkten ut efter förkortningen. Detta är regeln då ett enda ord förkortas, men det gäller även i andra fall såsom dvs. (det vill säga) och osv. (och så vidare).

Hur skriver man mm?

Måttenheter är egentligen inte förkortningar utan symboler (enligt Typografisk handbok) och de skrivs utan punkter och mellanrum: mm, cm, kr. Symboler som % eller $ bör man oftast skriva ut (procent, dollar) i löptext.

Vad är osv förkortning på?

Det rätta svaret är att förkortningen av och så vidare är o.s.v. eller osv.

Vad är IE förkortning för?

i.e. adv. d.v.s., dvs adv. ex.: "snabbt", "lyckligt".

Hur förkortar man cirka?

Cirka förkortas ca, utan punkt.

Hur skriver man med mera?

Antingen skriver man dem med punkter eller utan. Tänk på att inte blanda olika varianter i samma text! Punkter i en förkortning, visar att ett eller flera ord har blivit avbrutna. Med mera förkortas alltså m.m. med punkter.

Hur skriver man förkortningar korrekt?

Förkortningar skrivs antingen med eller utan punkter, men ibland kan båda vara korrekta. Om du väljer att skriva utan punkter ska du istället använda ett mellanslag för att undvika missförstånd. Ett exempel på när det annars kan bli lite tokigt är förkortningen för ”till och med”, som ska skrivas t.o.m. eller t o m.

Hur skriver man förkortningar på svenska?

Förkortningar skrivs antingen med eller utan punkter, men ibland kan båda vara korrekta. Om du väljer att skriva utan punkter ska du istället använda ett mellanslag för att undvika missförstånd. Ett exempel på när det annars kan bli lite tokigt är förkortningen för ”till och med”, som ska skrivas t.o.m. eller t o m.

Vad är förkortningen på och så vidare?

Et cetera är latin och betyder 'och det övriga', 'och så vidare'. Det är ett fast uttryck att det är vanligare att skriva ihop det, etcetera, även om det också går bra att använda den ursprungliga formen, et cetera. Det helt förhärskande i bruket är dock att uttrycket förkortas: etc.