:

Hur fungerar en hygrometer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar en hygrometer?
 2. Var placera hygrometer?
 3. Vilken enhet mäts luftfuktighet?
 4. Hur kalibrerar man en hygrometer?
 5. Hur mycket fukt får det vara i en källare?
 6. Hur hög luftfuktighet i krypgrund?
 7. Vad är luftens daggpunkt?
 8. Var köper man fuktmätare?

Hur fungerar en hygrometer?

Den består av två termometrar, en vanlig som mäter lufttemperaturen och en s.k. våt termometer med en fuktad tygbit som används för att mäta våttemperaturen och bestämma daggpunkten. Den våta termometern kommer att kylas då vattnet i den fuktade tygbiten avdunstar.

Var placera hygrometer?

Hygrometern måste placeras på så vis att den skyddas från direkt solljus och vind. Placera hygrometern på ett ställe där den inte kan påverkas av element etc. Stötar vid transport eller lång tids lagring i torra rum kan i vissa fall orsaka förändringar i instrumentets känslighet.

Vilken enhet mäts luftfuktighet?

Massan vattenånga i en kubikmeter luft kallas absolut fuktighet och har enheten g vatten/m³. Den absoluta fuktigheten benämns också ibland ånghalt, vattenångans densitet eller täthet.

Hur kalibrerar man en hygrometer?

Du kan ta en matsked salt och fukta den med ett par droppar vatten. Saltet ska inte lösas upp, utan bara knappt bli fuktigt. Placera sedan hygrometern och saltet i en väl förseglad plastlåda och vänta. Efter ungefär åtta timmar ska fuktigheten inuti lådan ha nått en fuktnivå av 75%.

Hur mycket fukt får det vara i en källare?

En tumregel är att du bör ha en relativ luftfuktighet på 50 procent inomhus. Det kan du mäta med hjälp av en enklare variant av hygrometer. Om luftfuktigheten är uppåt 70–80 procent i en källare gäller det att agera.

Hur hög luftfuktighet i krypgrund?

Vid en luftfuktighet på ca 75 % är det risk för att mögel börjar växa. Man kan också mäta fuktkvoten med hjälp av en fuktkvotsmätare. Visar mätaren en fuktkvot över 17 % är det för mycket fukt i krypgrunden och en avfuktare bör installeras snarast.

Vad är luftens daggpunkt?

Enkelt uttryckt är daggpunkt den temperatur som luft måste kylas ner till för att vattnet i luften ska förvandlas från ånga till sin flytande form: vatten!

Var köper man fuktmätare?

Fuktmätare bäst i test

 1. EXTECH MO55. Butik. Pris. 485:- Till Butik. 584:- ...
 2. Flir MR55. Butik. Pris. 1 326:- Till Butik. 1 458:- ...
 3. Luxorparts Fuktmätare. Butik. Pris. 299:- Till Butik. ...
 4. Uni-T UT377A. Butik. Pris. 399:- Till Butik. ...
 5. Protimeter Digital Mini. Butik. Pris. 3 146:- Till Butik.
BE