:

När används Alsollösning?

Innehållsförteckning:

  1. När används Alsollösning?
  2. Är Alsolsprit desinficerande?
  3. Är klorhexidin uttorkande?
  4. Är Alsolsprit farligt?
  5. Hur ofta kan man använda klorhexidin?

När används Alsollösning?

ACO Alsollösning används för uttorkning av vätskande sår/eksem och för lindring av klåda vid t ex. insektsbett.

Är Alsolsprit desinficerande?

Infekterade sår Om ett sår har blivit infekterat, behöver det rengöras ordentligt – ibland t.o.m. skrubbas – för att avlägsna smuts och bakterier. Därefter kan man använda desinficerande medel, exempelvis alsolsprit, för att skapa en steril och uttorkande miljö.

Är klorhexidin uttorkande?

Ibland är det bästa att spola rent såret med koksaltlösning (natriumklorid), om det saknas tillgång till rent vatten. I vissa fall behövs bakteriedödande sårtvätt med klorhexidin, som också kan torka ut ett vätskande sår.

Är Alsolsprit farligt?

Om du använt för stor mängd av ACO Alsolsprit Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Hur ofta kan man använda klorhexidin?

Hur du använder Klorhexidin Fresenius Kabi Munnen sköljs 2 gånger dagligen med ca 10 ml lösning under minst 1 minut. Lösningen skall därefter spottas ut. Vid kirurgi i munhålan sköljs munnen under 5 dagar före och 5 dagar efter operation.