:

När man använder om?

Innehållsförteckning:

 1. När man använder om?
 2. När vi använder i eller på?
 3. Vad är så att?
 4. När man använder en och ett?
 5. Får man börja en mening med ordet om?
 6. Är man i eller på en ö?
 7. Vad är skillnaden mellan för att och så att?
 8. Vilka är våra vanligaste konjunktioner?
 9. När ska man säga en eller ett?

När man använder om?

Ordet "om" används med ordet "runt" och uttrycker att något är eller görs jämnt fördelat på många olika ställen i ett visst område. Man kan även säga "runtom".

När vi använder i eller på?

För vatten (hav, sjöar, floder) används i nere i vattnet men på uppe på ytan (man simmar i Vänern men två båtar möts på Vänern). För administrativa enheter – som kommuner, samhällen, socknar, städer, landskap, län och länder – används normalt i (i Viby, i Umeå, i Värmland, i Sverige, i Kamerun).

Vad är så att?

, " att" eller " ... att" kallas fogeord i satsläran och används för att inleda bisatser.

När man använder en och ett?

Obestämd artikel Orden "en, ett" uttrycker att någon eller något är en obestämd person eller sak. Orden "en, ett" är obetonade när de används som obestämda artiklar. I samband med vissa ord använder man "en" - i samband med andra ord "ett". De står alltid före ett huvudord.

Får man börja en mening med ordet om?

Att inleda en mening med och eller men är fullt acceptabelt, och ibland till och med att föredra, oavsett om det rör sig om en redaktionell text eller facklitteratur. I Språkriktighetsboken som ges ut av Språkrådet står set att runt var femte “men” i dagstidningsspråk står som första ord i en mening.

Är man i eller på en ö?

Principen är att man har på vid namn på öar och i vid namn på nationer, men i de fall då ön och nationen sammanfaller blir valet inte självklart. Delvis beror valet på vilket perspektiv man har. Handlar det om statsbildning och liknande är det kanske rimligare att betona nationen och välja i Island.

Vad är skillnaden mellan för att och så att?

Han vann på lotto för Sture hjälpte honom. "För att" inleder en bisats och uttrycker att nu följer avsikten med en handling eller tillstånd. Exempel med "för att" som då uttrycker att avsikten följer: ... "För att" kallas fogeord i satsläran och används för att inleda bisatser och binda ihop dem med huvudsatser.

Vilka är våra vanligaste konjunktioner?

Underordnande konjunktioner — subjunktioner

 • med allmän betydelse: att, som, om, än.
 • interrogativa: om, ifall, huruvida.
 • komparativa: än, liksom, såsom.
 • kausala: eftersom, därför att, för att, då, emedan.
 • koncessiva: fast, fastän, oaktat, om än, även om.
 • finala: för att.
 • konditionala: om, ifall.

När ska man säga en eller ett?

Obestämd artikel Orden "en, ett" uttrycker att någon eller något är en obestämd person eller sak. Orden "en, ett" är obetonade när de används som obestämda artiklar. I samband med vissa ord använder man "en" - i samband med andra ord "ett". De står alltid före ett huvudord.