:

Vad använder vi digitala verktyg till i skolan och varför?

Innehållsförteckning:

 1. Vad använder vi digitala verktyg till i skolan och varför?
 2. Vad är digitalisering i skolan?
 3. Vad säger skollagen om digitala verktyg?
 4. Hur påverkar digitaliseringen skolan?
 5. Vilka digitala verktyg används i skolan?
 6. Varför digitala verktyg i skolan?
 7. Vad tycker du om digitalisering?
 8. Vilka digitala verktyg finns?
 9. Hur man kan använda tekniken i undervisningen?

Vad använder vi digitala verktyg till i skolan och varför?

Att använda digitala verktyg för att öka elevernas lärande innebär att ha kompetens att välja verktyg utifrån vad som bäst gagnar elevernas lärande, analoga som digitala, vid varje enskilt lärtillfälle.

Vad är digitalisering i skolan?

Skolans digitalisering handlar om att öka kvaliteten i undervisningen. Där har rektor, skolchef och huvudman en central roll. Här får du kunskap om vilka förändringar som är aktuella och vad de innebär för din verksamhet. Digital teknik har skapat nya förutsättningar för arbete och samarbete.

Vad säger skollagen om digitala verktyg?

Enligt skollagen ska elever ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. ... Undervisningen behöver därför organiseras och genomföras med ett tydligt syfte och mål så att de digitala verktygen stödjer elevernas lärande.

Hur påverkar digitaliseringen skolan?

Digitaliseringen förändrar det formella lärandet som sker i skolan, hur vi kommunicerar, skaffar kunskap och upprätthåller kontakter i olika sammanhang, där olika lärmodeller med teknik som stöd blir allt vanligare. En av dessa lärmodeller kallas för flexibelt lärande.

Vilka digitala verktyg används i skolan?

Digitala verktygen är viktiga verktyg som gör undervisningen i skolan bättre och tydligare enligt samtliga respondenter som deltagit i studien. Samtliga lärare är också överens om att projektorer, surfplattor och datorer är de mest använda digitala verktygen i skolan, sett till både kostnad och funktioner.

Varför digitala verktyg i skolan?

Flera studier visar att användningen av digitala verktyg, till exempel bärbara datorer och läsplattor, ger positiva effekter på både undervisning och lärande. De vanligaste effekterna är ökad motivation, ökat engagemang och ökat intresse för studierna hos eleverna, vilket sannolikt kan leda till bättre studieresultat.

Vad tycker du om digitalisering?

– Många processer är digitaliserade för längesedan i Sverige – vi är ganska digitala i skolväsendet i dag eftersom man har jobbat med det här ute på skolorna. ... I dag skiljer det sig ganska mycket åt hur långt man har kommit i digitaliseringen på olika skolor, säger Jannie Jeppesen.

Vilka digitala verktyg finns?

Exempel på digitala verktyg

 • Dator.
 • Kamera.
 • Surfplatta.
 • Smartmobil.
 • TV-apparat.
 • Projektor.

Hur man kan använda tekniken i undervisningen?

Användandet av digitala verktyg och medier ska vara en naturlig del av bildämnet. Precis som i all undervisning behöver användningsområdet och syftet vara tydligt. Digitala verktyg och medier kan användas för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.