:

Hur man använder dragfjäder?

Innehållsförteckning:

  1. Hur man använder dragfjäder?
  2. Hur använda Dragtråd?
  3. Hur fästa kabel i dragfjäder?
  4. Vad är Dragtråd?
  5. Vilket djup elkabel?
  6. Hur drar man el i väggarna?
  7. Vilken elkabel i mark?
  8. Vilken kabel i rör?

Hur man använder dragfjäder?

Att installera el med dragfjäder Det är lätt hänt att kablarna fastnar. Med en dragfjäder kan du vrida fjädern inne i röret och få med dig kabeln, vilket förenklar dragandet av kablarna. Dragfjädrar används för att dra kablar genom befintliga rör i golv, mark och väggar.

Hur använda Dragtråd?

Om jag känner mig för snål för att slänga de gamla trådarna så brukar jag fästa befintliga trådar i dragtråden och dra ut dem. Sedan fäster jag en ny tillsammans med de gamla och drar i dem igen med dragtråden. Dra i en till medan de gamla är kvar 'brukar jag inte lyckas med.

Hur fästa kabel i dragfjäder?

Lösning: Elektrikern använder i regel en dragfjäder av styv nylon som skjuts in i röret. I bägge ändarna av dragfjädern finns små öglor som kabeln kan fästas i.

Vad är Dragtråd?

3 mm dragtråd av nylon. Används för att dra elkabel i rör och slang. Med dragögla i båda ändar.

Vilket djup elkabel?

Förläggningsdjup ska vara min 0.35 meter och max 1.0 meter till rörets överkant. Vid tomtgräns ska röret vara synligt eller på annat sätt markerat. Förläggning av elserviskabel får ej utföras i och genom torpargrund, detta gäller för både öppet och i rör förlagd kabel.

Hur drar man el i väggarna?

elmont. Är det ett hus med murade väggar går troligen rören från eldosan rakt uppåt, teleröret kan även det gå rakt uppåt. Datakabeln är rätt säkert dragen i teleröret. Öppna dosorna och titta efter åt vilket håll dom går.

Vilken elkabel i mark?

I mark och vatten är PVC-isolerad EKKJ-kabel med jordfläta fortfarande det givna förstahandsvalet för många installatörer. Men om du söker efter en värmetålig, lätthanterlig och billig elkabel som fungerar lika väl utomhus som inomhus är oskärmade, PEX-isolerade N1XV ett ypperligt alternativ.

Vilken kabel i rör?

Den vanligaste installationskabeln som används i rör är EKK.