:

Hur använder man avvägningsinstrument?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man avvägningsinstrument?
  2. Hur fungerar en Z-fix?
  3. Hur man mäter höjden på ett träd?
  4. Vad använder man Planlaser till?
  5. Vad är avståndsmätningar med laser?
  6. Hur används laser i många olika branscher?
  7. Vad är laserskanning?

Hur använder man avvägningsinstrument?

Vid avvägning använder man sig av ett avvägningsinstrument med ett sikte i, en avvägningsstång som är graderad och ibland en så kallad flyttpunkt eller "padda". I regel utgår man från en punkt med en känd höjd och ställer upp instrumentet mellan den och nästa punkt som skall avvägas.

Hur fungerar en Z-fix?

Z-FIX består av en 2,21 meter lång "Z-FIX Huvudstång" och ett "Z-FIX Datorhuvud" som du flyttar i höjdled på huvudstången. På datorhuvudets fästplatta skruvar du fast din lasermottagare. Därefter kalibrerar du Z-FIX gentemot en känd fixhöjd och laserplanet. När fixhöjden är inprogrammerad räknar Z-FIX ut plushöjderna.

Hur man mäter höjden på ett träd?

Sikta mot det träd du ska mäta. Placera dig så att hela trädets höjd täcks av pinnen, så att syftningslinjen mot trädets rot går precis ovanför handen och syftningslinjen mot trädets topp går precis ovanför pinnens topp. Fortsätt att hålla armen rak hela tiden. Avståndet mellan dig och trädet är nu trädlängden.

Vad använder man Planlaser till?

Planlasern, även kallad rotationslaser, kompletterad med lasermottagare möjliggör enmansutsättning. På en avancerad lasermottagare kan t.o.m. den önskade mätnoggrannheten ställas in. Nackdelen med en planlaser är att höjdmätningarna är krångliga och omständliga, jämfört med en enmans totalstation.

Vad är avståndsmätningar med laser?

  • Avståndsmätningar med laser används främst inom byggnation och markplanering. Inom medicinsk verksamhet används laser för bland annat kirurgi på ögon, kärl och hud samt som laserskalpell. Laser används också för dataöverföring och kommunikation via fiber, trådlöst och satellit.

Hur används laser i många olika branscher?

  • Laser används i många olika branscher Laser för materialbearbetning i form av skärning och märkning används inom metallindustrin, träindustrin och övrig tillverkningsindustri. Avståndsmätningar med laser används främst inom byggnation och markplanering.

Vad är laserskanning?

  • Idag använder man allt oftare så kallade digitala avvägningsinstrument med en bildsensor som läser av en streckkodsförsedd avvägningsstång.. Laserskanningär en nyare optisk mätmetod som används främst för att mäta in komplexa ytor och föremål, t.ex. fabriker invändigt, skulpturer, utsmyckade katedraler, heterogena markområden, terrängmodeller m.m.