:

Vad används thinner till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad används thinner till?
  2. Hur tillverkas thinner?
  3. Är förtunning och thinner samma sak?
  4. Är thinner och lacknafta samma sak?
  5. Är det farligt att andas in lacknafta?
  6. Vad består rödsprit av?
  7. Kan man använda lacknafta som förtunning?
  8. Vad är det för skillnad på lacknafta och terpentin?
  9. Är lacknafta miljöfarligt?

Vad används thinner till?

Thinner är ett lösningsmedel som används för att tunna ut oljebaserade målarfärger, eller som rengöringsmedel.

Hur tillverkas thinner?

Det framställs genom upprepade extraktioner eller destillationer ur stenkolstjära och numera mest ur lätta petroleumfraktioner. Toluen finns i råolja men bildas också vid till exempel reformering av kolväten i oljeraffinaderier.

Är förtunning och thinner samma sak?

Thinner och förtunning är samma sak, så blev det lite enklare iallafall.... Oftast är det väl de som innehåller olja som lämnar en fet hinna efter sig? T ex lacknafta och aceton med olja. Det finns också aceton utan olja som inte lämnar någon hinna efter sig.

Är thinner och lacknafta samma sak?

Förtunning/thinner består av en varierande sammansättning där etanol, toulen, xylen och vissa petroleumprodukter kan ingå. Lacknafta består huvudsakligen av en blandning av olika kolväten (petroleumprodukter).

Är det farligt att andas in lacknafta?

Hudkontakt med lacknafta som vätska kan medföra avfettning, hudirritation och kontakteksem (1). Lukttröskel för lacknafta uppges vara cirka 1 ppm (5 mg/m3)(2). Lacknafta med innehåll av > 0,1 % bensen ska klassificeras som cancerframkallande.

Vad består rödsprit av?

Rödsprit. Rödsprit, ofta kallad T-röd eller T-sprit efter Kemetyls varumärke, är rödfärgad 95-procentig denaturerad etanol, eventuellt blandat med tyngre alkoholer såsom propanol. Kemetyls T-röd består av 50–75 % Etanol, 10–15 % 2-Propanol, 5–7,5 % Butanon och 1–2,5 % Aceton.

Kan man använda lacknafta som förtunning?

Lacknafta är ett tunnflytande lösningsmedel som är raffinerat ur råolja. ... Användningsområde: Lacknafta används primärt till förtunning av färg och lack. Genom att förtunna färg kan man göra att den får bättre utflytning, bättre penetration och vidhäftning, snabbare torktid och enklare applicering.

Vad är det för skillnad på lacknafta och terpentin?

Terpentin är ändå att föredra framför lacknafta, eftersom denna avdunstar väl snabbt för att färgen skall kunna strykas ut i tillräckligt tunna lager. Lacknafta kan till nöds användas som spädning av linoljefärg för enklare arbeten, men rekommenderas inte då den ”magrar” färgen på ett svårkontrollerbart sätt.

Är lacknafta miljöfarligt?

Lacknafta är en petroleumprodukt som används vid t ex penseltvätt. I en målarsal kan koncentrationen av lösningsmedel i gasform bli hög. Dessa ämnen är både farliga att inan- das och dessutom skadliga för miljön. Det innebär att de inte får tömmas i avlopp utan ska tas om hand som farligt avfall.