:

När ska man fylla på glykol?

Innehållsförteckning:

  1. När ska man fylla på glykol?
  2. Hur vet man vilken glykol man har i bilen?
  3. Hur kontrollerar man kylarvätska?
  4. Kan man använda vanligt vatten i kylaren?
  5. Hur ofta måste man fylla på kylarvätska?
  6. Vilken glykol i v70?

När ska man fylla på glykol?

Se till att innan varje vinter kontrollera glykolmängden i kylarvätskan. Om den behöver fyllas på, så får man bedöma om det finns utrymme för glykolen, finns inte det måste man tappa av lite kylarvätska så att glykolen ryms. Det är bra att alltid ha en extra flaska kylarvätska i bilen.

Hur vet man vilken glykol man har i bilen?

Kylarvätskan har en egen behållare och där finns ett min-streck som visar lägsta tillåtna nivå av kylarvätska. Du kan se på färgen av kylarvätskan vilken glykol som just din bil använder då den antingen är blå eller rosa.

Hur kontrollerar man kylarvätska?

Med kall motor, öppna kylarlocket och sänk ner multimeterns ena testpinne i kylvätskan och sätt multimeterns andra testpinne mot en god jord, eller direkt på batteriets minuspol. Det spelar ingen egentlig roll hur testpinnarna kopplas, enda skillnaden blir att det visas ett minustecken framför voltavläsningen.

Kan man använda vanligt vatten i kylaren?

Några råd om kylarvätska: Blanda helst med avjoniserat vatten, även kallat batterivatten. Vanligt kranvatten innehåller i många fall både kalk, salt och mineraler. Dessa kan vara en risk och försämra överföringen av värme från motorn till vätskan, samt i värsta fall orsaka andra problem med kylsystemet.

Hur ofta måste man fylla på kylarvätska?

Utan kylarvätska överhettas motorn väldigt snabbt. Inför varje vinter ska glykolmängden i kylarvätskan kontrolleras, låt dock motorn vila en timme innan du öppnar locket till kylarvätskans behållare. Annars riskerar du att kokhet vätska sprutar upp från motorn.

Vilken glykol i v70?

Glykol Röd Longlife, Universal.