:

Hur har GMO påverkat oss?

Innehållsförteckning:

  1. Hur har GMO påverkat oss?
  2. Vart används GMO mest?
  3. Vilken mat är genmodifierad?
  4. Hur kan genteknik påverka miljön?
  5. Är GMO mat farligt?
  6. När kom GMO till?
  7. Hur påverkar GMO naturen?

Hur har GMO påverkat oss?

GMO-grödornas utbredning går ofta hand i hand med en storskalig jordbruksmodell som får konsekvenser för människors rätt till mat och vatten och deras möjligheter att försörja sig. Den orsakar ökade konflikter kring odlingsbar mark. Konflikter som ibland leder till förföljelse och mord på småbrukare.

Vart används GMO mest?

USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest GMO. Genmodifierade grödor odlas idag på ca 7% av världens totala areal av odlingsbar mark och andelen GMO ökar. De största genmodifierade grödorna är sojabönor, majs, bomull och raps.

Vilken mat är genmodifierad?

De viktigaste genetiskt modifierade grödorna i världen är soja, majs, raps och bomull. Andra genetiskt modifierade grödor är sockerbeta, potatis och ris.

Hur kan genteknik påverka miljön?

Konventionellt odlade växter kan också påverka mångfalden Jordbruket i sig har en stor påverkan på den biologiska mångfalden. Det finns inget som tyder på att en växt som förädlats fram med genteknik skulle kunna hota den biologiska mångfalden i miljön på ett annat sätt än en konventionellt förädlad växt.

Är GMO mat farligt?

Det är inte farligt att äta gentekniskt förändrad mat. Den innehåller inte något som är giftigt för människor. Däremot kan den förändrade sammansättningen av näringsämnen innebära en hälsorisk på sikt.

När kom GMO till?

Den kommersiella odlingen av GMO började i USA 1996 och har sedan växt snabbt. 2006 odla- des genmodifierade grödor på 102 miljoner hektar globalt.

Hur påverkar GMO naturen?

Om Sverige börjar odla genmodifierade grödor som raps, sockerbete och majs kan det leda till negativ påverkan på växt- och djurlivet. Det finns också risk för att ogräs blir resistenta mot bekämpningsmedel. Det visar en utredning som läggs fram om några veckor.