:

Hur använder man en spänningsprovare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man en spänningsprovare?
  2. Vad är en Testmejsel?
  3. Hur försäkrar du dig om att ledare är spänningslösa utan att du behöver vidröra dem?
  4. Hur många volt mellan jord och nolla?
  5. Vad är Testpenna?

Hur använder man en spänningsprovare?

Funktioner. Verktyget består av en liten neonlampa med två isolerade ledningar. Ledningarna är fästa på lamphusets botten och varje tråd slutar i en metallprovsond. Spänningsprovaren ska alltid användas när strömmen är påslagen för att du ska kunna kontrollera om det finns ström i en tråd.

Vad är en Testmejsel?

Liten smidig skruvmejsel med inbyggd spänningsprovare, 120-250 V AC.

Hur försäkrar du dig om att ledare är spänningslösa utan att du behöver vidröra dem?

En testpenna av den typ som man sätter ett finger i toppen så ska en liten lampa tändas kastar man den kan bli livsfarlig. En testpenna av den typ som man bara håller mot ledaren utan metallisk kontakt kan man använda för att bekräfta att spänning finns, men aldrig för att konstatera att nått är spänningslöst.

Hur många volt mellan jord och nolla?

Spänningen mellan fas och nolla är alltså 230 V.

Vad är Testpenna?

Spänningsprovare är en lättanvänd testpenna med både ljud- och ljusindikering. På några sekunder kan spänning detekteras i elektriska kretsar och apparater.