:

Hur har atomens uppbyggnad påverkat samhället?

Innehållsförteckning:

 1. Hur har atomens uppbyggnad påverkat samhället?
 2. Vad används atomer till?
 3. Vad är det som bygger upp atomer?
 4. Kan man atomer?
 5. Vad händer när ett grundämne faller sönder?
 6. Hur har synen på atomen förändrats fram till idag?
 7. Vad gör en atom?
 8. Hur små är atomer?
 9. Vad finns i en atomkärna?
 10. Hur många atomer finns i naturen?
 11. Vad innehåller olika atomer?
 12. Vilka partiklar har olika egenskaper i atomen?
 13. Vad innehåller 118 olika atomslag?
 14. Hur många kvadriljoner atomer finns i luften?

Hur har atomens uppbyggnad påverkat samhället?

ex dela atomkärnan hade det jättestor påverkan på vårt samhälle då det uppkom kärnkraftverk som är anledningen att vi kan använda så mycket elektricitet idag. Det har i sin tur lett till utökad teknik som igen har påverkat samhället. Det påverkar också vår naturen då all teknik kommer från naturresurser, t.

Vad används atomer till?

En atom (av grekiska: ἄτομος, átomos, "odelbar") är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper. Namnet skapades i den antika atomteorin och avsåg då de minsta enheter som tillsammans med tomrum bildade universum. Preciseringen till kemins grundämnen gjordes på 1800-talet.

Vad är det som bygger upp atomer?

Atomen består av en mycket liten kärna som innehåller positivt laddade protoner och oladdade neutroner. Antalet protoner, som är samma sak som atomnumret, bestämmer vilket grundämne det är. Väte har till exempel atomnumret 1 eftersom det finns en proton i kärnan.

Kan man atomer?

Atomer existerar verkligen! Man tänkte sig dem som runda hårda bollar som inte gick att dela upp i mindre delar. Nästan hundra år senare, i slutet av 1800-talet, gjordes en ny upptäckt. Atomer kan skicka ut ännu mindre partiklar - elektroner.

Vad händer när ett grundämne faller sönder?

Vid sönderfallet förändras plötsligt atomkärnan. ... Det betyder att vi efteråt har en annan atomkärna, alltså ett annat grundämne. Dessutom skickar atomkärnan ut strålning när den faller sönder. Strålningen kan slå sönder andra atomer och molekyler, och rubba balansen mellan antalet elektroner och protoner.

Hur har synen på atomen förändrats fram till idag?

I dag är dessa idéer nästan helt borta från människors världsbild. Genom vetenskapliga undersökningar har forskare kommit fram till att den moderna atomteorin i stället är den teori som är överlägset bäst, både när det gäller att förklara och när det gäller att förutsäga resultatet av olika experiment.

Vad gör en atom?

En atom består av en atomkärna, som innehåller protoner och neutroner. Protonerna ger kärnan en positiv laddning. Runt atomkärnan kretsar negativt laddade elektroner. Ett grundämne är ett ämne som bara innehåller ett slags atomer.

Hur små är atomer?

Som man kan förstå är en atom väldigt liten. Man brukar säga att de flesta atomer är omkring mm i diameter, vilket är det samma som en tiomiljontedels millimeter. En enda atom är därför helt omöjlig att se med blotta ögat.

Vad finns i en atomkärna?

Atomkärnan består inte enbart av protoner och neutroner, och dessa är dessutom inte elementarpartiklar i ordets egentliga bemärkelse. För att förstå atomkärnans struktur och dynamik måste vi också ta hänsyn till andra partiklar som kan finnas i kärnan, samt till hur nukleonerna och dessa andra partiklar är sammansatta.

Hur många atomer finns i naturen?

Det finns bara omkring hundra olika sorters atomer, men dessa kan kombineras på nästan oändligt många sätt och bygger på så vis upp alla de miljoner och åter miljoner olika ämnen som finns i vår värld.

Vad innehåller olika atomer?

 • Atomer kan innehålla olika antal av de olika partiklarna, vilket ger dem olika egenskaper. Beroende på detta antal delas de in i olika atomslag. Exempel på olika atomslag är väte, kol, syre, järn och koppar.

Vilka partiklar har olika egenskaper i atomen?

 • De olika partiklarna i atomen har olika elektrisk laddning, vilket ger dem olika egenskaper och roller i atomen. En partikel kan antingen vara positivt laddad, negativt laddad eller oladdad (alltså varken positivt eller negativt laddad).

Vad innehåller 118 olika atomslag?

 • 118 olika atomslag (grundämnen) Atomer kan innehålla olika antal av de olika partiklarna, vilket ger dem olika egenskaper. Beroende på detta antal delas de in i olika atomslag. Exempel på olika atomslag är väte, kol, syre, järn och koppar. Varje atomslag har en kemisk beteckning (läs mer om det under formler och modeller) och en plats i det ...

Hur många kvadriljoner atomer finns i luften?

 • Du består själv av flera kvadriljoner atomer (en kvadriljon är en etta följd av 24 nollor). Också luften består av atomer, även om den inte går att se. I en liter luft finns det inte mindre än 50 triljarder atomer (en triljard är en etta följd av 21 nollor). Som man kan förstå är en atom väldigt liten.