:

Vem styrde samhället under renässansen och hur påverkades musiken?

Innehållsförteckning:

  1. Vem styrde samhället under renässansen och hur påverkades musiken?
  2. Vad är skillnaden mellan Wienklassicism och romantik när det gäller hur musiken och samhället påverkade varandra?
  3. Vad använde man musiken till förr?
  4. Hur påverkade barocken dagens samhälle?
  5. Hur var samhället under renässansen?
  6. Hur påverkade renässansen musiken?
  7. Hur var musiken under klassicismen?
  8. Vilka instrument använde man under klassicismen?
  9. Vilka instrument användes under medeltiden?
  10. Hur har musiken utvecklats från medeltiden fram till idag?

Vem styrde samhället under renässansen och hur påverkades musiken?

Kyrkans män och hov och adelsmän hade all makt och styrde även musikutvecklingen. Under renässansen blev det mindre skillnad mellan hur sakral och profan musik lät. ... Bland annat genom att samma kompositörer nu kunde skriva både sakral och profan musik.

Vad är skillnaden mellan Wienklassicism och romantik när det gäller hur musiken och samhället påverkade varandra?

Musikaliskt är romantiken en ren fortsättning på wienklassicismen med den skillnaden att man i romantiken använder ämnen ur sagor, drömmar m.m. tillsammans med ökat användande av modulationer och kromatik i musiken.

Vad använde man musiken till förr?

Musiken användes i det dagliga livet, till arbetet, för att få jaktlycka, för att göra gudarna på gott humör, för att uttrycka känslor osv. Med instrument kommunicerade man med andra, t ex meddelanden med trummor eller brummare. Musik som underhållning kommer senare i historien.

Hur påverkade barocken dagens samhälle?

Den som levde under barocken levde i en tid där de rika hade makten över samhället och landet. Alla under den här tiden tror på gud och tror att det är gud som har bestämt hur världen ska se ut. De tror att det är gud som har bestämt att kungen ska vara kung och att det är gud som har bestämt att du ska vara bonde.

Hur var samhället under renässansen?

Under renässansen blev det mycket sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar, man fick en stor folkökning i t. ex. Europa, massor av nya upptäckter av nya främmande världsdelar, och den mycket viktiga boktryckarkonsten uppkom.

Hur påverkade renässansen musiken?

De huvudsakliga genrerna under renässansen var de liturgiska mässorna och motetterna. Mot slutet av eran och i takt med att kompositörer som tidigare främst skapat sakral musik kom att använda sig av mer sekulära grepp uppstod genrer som till exempel madrigalen.

Hur var musiken under klassicismen?

I Wien, med den så kallade Wienklassicismen, upplevde musiken en blomstringstid under slutet av 1700-talet och några årtionden därefter, med Haydn, Mozart och Beethoven. Epoken kännetecknas av en utbildad dur-moll-skala, och fokus på instrumentalmusik.

Vilka instrument använde man under klassicismen?

Den tonstarkaste tvärflöjten trängde undan blockflöjten, som förekommit sedan renässansen. Med stråkkvartetten utvecklades ca 1750 en ny form av kammarmusik. Detta var en tidig typ av piano som var vanligt på Mozarts tid.

Vilka instrument användes under medeltiden?

Trummor och slaginstrument av olika typer användes som ackompanjemang till övriga instrument och sång. Även orgeln var ett populärt instrument under medeltiden och förekom i Sverige från 1300-talets början. Orgel spelades både i kyrkliga sammanhang och som världslig underhållning.

Hur har musiken utvecklats från medeltiden fram till idag?

Under slutet av 1200-talet började man använda sig av världsliga texter och melodier i de tidigare textlösa överstämmorna, det blev en sorts lärd konstform att på ett så konstfullt vis som möjligt kombinera de världsliga melodierna med den fortfarande i grunden gregorianska cantus firmusstämman.