:

Hur behandlar man papptak?

Innehållsförteckning:

  1. Hur behandlar man papptak?
  2. Vad är Takmassa?
  3. Hur stryker man på Takmassa?
  4. Kan man gå på papptak?
  5. Hur ofta ska man lägga om papptak?
  6. Hur länge håller tak med tjärpapp?
  7. Hur mycket Asfaltklister?
  8. Vad är Asfaltprimer?
  9. Hur tätar man papptak?
  10. Kan man använda takpapp som Syllpapp?

Hur behandlar man papptak?

Gamla tjärpapptak skall underhållas genom att strykas med tjära. Det är dags för en behandling när pappen känns lös på ytan eller om den suger vatten. Vanligtvis innebär detta med ett par få års intervall. Före strykningen skall takytan borstas ren från mossa och skräp.

Vad är Takmassa?

Fiberarmerad och gummiförstärkt asfaltmassa för strykning av tak av papp, plåt och betong. Bildar ett elastisk och ogenomträngligt skikt. Tål alla klimat.

Hur stryker man på Takmassa?

Papptak har många fördelar men det gäller att man underhåller dem om de ska hålla länge. Först av allt bör du se efter så att själva pappen är hel. Om den har bubblor kan du skära ett kryss i bubblan och värma den försiktigt med en varmluftspistol så att den blir mjuk.

Kan man gå på papptak?

Papptak fick då ett dåligt rykte på grund av det. Men det finns nog inte ett enda kontorshus med sadeltak och pannor, alla har platta tak eller låglutande tak med papp, säger Anders. – Om du ska ha plåttak så finns det ett visst lägsta gradantal som man inte bör under som ligger på runt 5-6 grader.

Hur ofta ska man lägga om papptak?

Den beräknade tekniska medellivslängden för ett papptak är 15–20 år, för takpannor 30 år, och för bandtäckt plåt 40 år. Men det är generella riktmärken som kan öka avsevärt med kontinuerligt underhåll, menar Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Hur länge håller tak med tjärpapp?

Vanligtvis används antingen takpapp eller takduk som tätskikt. Båda materialen har en livslängd på omkring 30–40 år, men har olika egenskaper.

Hur mycket Asfaltklister?

Hur mycket asfaltklister går det åt till en rulle underlagspapp resp. ytpapp? 1 liter på 15 m överlägg.

Vad är Asfaltprimer?

Avsedd för grundning på uttorkade papptak före beläggning med Hagmans Takmassa. Används även för fuktisolering på grundmurar.

Hur tätar man papptak?

För mindre tätningar (sprickor och hål) använder man tätningsmassa, som vanligtvis säljs i burkar på 5 eller 10 liter. För äldre, nedslitna takpappstak, som behöver ett nytt och elastiskt slitlager över hela ytan, är det takmassa som gäller. Den finns oftast i burkar på 5, 10 och 20 liter.

Kan man använda takpapp som Syllpapp?

Grundpapp, eller grundisoleringspapp, är något du kan använda för att ha som ett lager mellan grund och syll för att det ska bli som ett isolerande skikt. Det kallas även för syllpapp och det kan vara bra att investera i detta om du bygger något. Du som behöver grundpapp, kan hitta det hos T-Emballage.