:

Vilka system har utvecklats tack vare datorn?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka system har utvecklats tack vare datorn?
 2. Vad fanns innan datorn?
 3. Hur stor var den första datorn?
 4. När kom datorn in i hemmet?
 5. Hur fungerar Eniac?
 6. Hur har datorn utvecklats fram till idag?
 7. Vilka olika typer av datorer har utvecklats efter den första datorn?
 8. Hur har datorn utvecklats under åren?
 9. Vem kom på den första datorn?

Vilka system har utvecklats tack vare datorn?

Framförallt var den billigare att tillverka än radiorören, vilket gjorde att man hade råd till mer forskning. Den var också väsentligt mycket mindre än radiorören, och det gjorde datorerna både mindre och lättare. Efter transistorn var det tack vare Sovjetunionen som utvecklingen satte fart igen.

Vad fanns innan datorn?

Före datorn Idén till en dator, så som vi ser den, lanserades för första gången av Charles Babbage på 1830 talet. ... Det som ledde fram till datorn var istället de specialiserade elektriska räknemaskiner uppbyggda av radiorör som konstruerades under 1930 talets slut.

Hur stor var den första datorn?

ENIAC står för Electronic Numerical Integrator and Computer och räknas som den första riktiga datorn i stor skala. Här är det inte tal om någon tvåkilos-laptop, utan denna rejäla maskin vägde hela 33 ton och tog upp en stor sal i utrymme.

När kom datorn in i hemmet?

I slutet av 1970-talet lanserades den svenska persondatorn ABC80. I dag en hedervärd bruntonad gamling som gjorde storsuccé på hemmaplan. Den 24 augusti 1978 presenterades ABC80 för världen.

Hur fungerar Eniac?

ENIAC var inte en binär maskin, den räknade med det decimala talsystemet. ... Den första binära datorn med processor-instruktioner lagrade som data i arbetsminnet var Manchester Baby som den kunde göra sina första beräkningar. Även Zuse och Atanasoff använde binär aritmetik, och Z3 kunde programmeras.

Hur har datorn utvecklats fram till idag?

De första datorerna utvecklades på 1940-talet, under andra världskriget. ... Fram till 1980-talet var datorerna för stora och för dyra för att vanliga människor skulle kunna ha dem hemma. Datorer har hela tiden blivit billigare, mindre och enklare att använda. Företaget IBM började sälja persondatorn som kallas PC 1981.

Vilka olika typer av datorer har utvecklats efter den första datorn?

Läs mer om projektet Från matematikmaskin till IT.

 • Tidiga datorer. Differensmaskiner. Differensmaskinen var en tidig mekanisk räknemaskin som automatiskt framställde matematiska och astronomiska tabeller. ...
 • Stor- och minidatorer. Stordatorer. Under 1950-talet började datorerna serietillverkas. ...
 • Mikrodatorer. Persondatorer.

Hur har datorn utvecklats under åren?

Fram till 1980-talet var datorerna för stora och för dyra för att vanliga människor skulle kunna ha dem hemma. Datorer har hela tiden blivit billigare, mindre och enklare att använda. Företaget IBM började sälja persondatorn som kallas PC 1981. Apple började sälja sin Macintosh 1983.

Vem kom på den första datorn?

1951 lanserades de första kommersiellt tillverkade datorerna — den brittiska Ferranti Mark I och den amerikanska datorn Univac I. En datorindustri växte fram under 1950-talet med tillverkare som IBM, Remington Rand, Burroughs, Ferranti och Sperry.