:

Hur använder man kompass och karta?

Innehållsförteckning:

 1. Hur använder man kompass och karta?
 2. Hur passar man en karta?
 3. Hur använder man kompass med spegel?
 4. Vilka delar har en kompass?
 5. Vilka är de fyra väderstrecken?
 6. När använder man en kompass?
 7. Hur använder man en kompass utan karta?
 8. På vilka två sätt kan man passa kartan?
 9. Hur passar man en karta orientering?

Hur använder man kompass och karta?

Så här använder du kompassen Vrid kompasshuset tills linjerna i kompasshuset blir parallella med kartans meridianer (nord-sydlinjer). Kompasshusets N-märke (N=nord) ska peka mot kartans norr. Ta kompassen i handen. Vänd dig runt tills dess den röda delen av kompassnålen ligger i kompasshusets pil.

Hur passar man en karta?

Att passa kartan innebär att vrida kartan så att den stämmer överens med terrängen. Mer konkret betyder det att du ska hålla kartan så att de föremål som ligger till vänster om dig i verkligheten ligger till vänster på kartbilden, föremål till höger om dig ligger till höger på kartbilden osv.

Hur använder man kompass med spegel?

Genom att vrida spegeln vänster-höger går det att skicka en blinkande signal i den riktning du vill. Med spegellocket helt öppet blir det en längre rät linje för att bestämma färdriktning och arbeta på kartan. Därför är spegellock och bottenplatta alltid justerade mot varandra i Suuntos kompasser.

Vilka delar har en kompass?

En magnetisk kompass består bland annat av en magnetisk nål (eller stavmagneter fästa vid en skiva) som orienterar sig efter jordens magnetfält och på en graderad skala anger riktningen eller kursen.

Vilka är de fyra väderstrecken?

Det finns fyra väderstreck: norr, söder, väster och öster. Norr är riktningen mot Nordpolen och söder är riktningen mot Sydpolen.

När använder man en kompass?

Kompassen är ofta gjord av en genomskinlig plastskiva med en kurspil och ett vridbart kompasshus med nål som visar nordlig riktning. Vid användning vrider man kompasshuset till vald kurs och när nålen centreras över kompasshusets nordmarkering, visar kompassens kurspil riktningen till målet.

Hur använder man en kompass utan karta?

Så här använder du kompass utan karta Håll kompassen horisontellt framför dig med kurspilen pekande mot ögonmärket. För att nu få kompasskursen till ögonmärket, vrider du graderingsringen tills kompassnålen röda ände pekar mot bokstaven N på graderingsringen. Kompasskursen kan du nu avläsa vid indexstrecket.

På vilka två sätt kan man passa kartan?

Det finns två sätt att passa kartan. Det första är att se till terrängen och passa in kartan därefter. Det kan vara en stig, väg, kraftledning eller annat större föremål man använder som mall för att vrida kartan rätt. I bilden nedan är kartan vi har i händerna passad till terrängen.

Hur passar man en karta orientering?

Passa kartan

 1. Markera kartans norra sida/kant med en röd linje.
 2. Lägg kompassen på kartan.
 3. Vrid dig själv tills den röda nålen pekar mot den röda linjen på kartan. Röd nål mot röd linje betyder att kompassen pekar dig rätt håll. Du har passat kartan!