:

Vad kommer AI kunna användas till?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kommer AI kunna användas till?
 2. Hur påverkar AI samhället?
 3. Hur kan AI påverka enskilda personer?
 4. Vilka fördelar finns det med AI?
 5. Vad kan en AI göra?
 6. Hur påverkar AI oss?
 7. Hur kan AI påverka miljön?
 8. Hur påverkar artificiell intelligens individer samhälle och miljö?
 9. Hur påverkar AI individen?
 10. Vad ser du för möjligheter och risker med AI i samhället?

Vad kommer AI kunna användas till?

Artificiell Intelligens är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder. Idag används AI inom digitala assistenter, chatbots och maskininlärning.

Hur påverkar AI samhället?

AI kommer att påverka samhället i grunden; vi kommer att kunna göra nya saker när det gäller att hantera resurser i till exempel vården, trafiken och liknande saker. Vi kommer att kunna få mycket smartare, snabbare hjälp kanske med diagnostik i vården och liknande saker, och helt nya tjänster och möjligheter.

Hur kan AI påverka enskilda personer?

I många situationer kan AI också användas för att fatta snabba – men också kvalificerade – beslut som baseras på tillgänglig information. Det innebär att man kan fatta beslut som inte påverkas av människors känslor eller andra faktorer, som oftast kan vara svåra att hålla utanför beslutsfattandeprocessen.

Vilka fördelar finns det med AI?

Fördelar med artificiell intelligens (AI)

 • Högre kundnöjdhet – AI är alltid tillgänglig. Kunden kan snabbt få hjälp dygnet runt, året om.
 • Kostnadseffektivitet – AI minskar antalet ärenden till kundservice och bemanningen hos kundservice kan optimeras.
 • Leveranssäkerhet – Risken för mänskliga fel exkluderas.

Vad kan en AI göra?

– Artificiell intelligens är inte bara snabbare och bättre på att lyssna och förstå än oss människor, det kan även göra långt mer komplexa arbetsuppgifter. Ett AI kan till exempel läsa tre miljoner sidor i sekunden! Men även om AI kan göra mycket, kan det inte göra allt.

Hur påverkar AI oss?

Artificiell intelligens spänner över många olika forskningsområden. Enkelt uttryckt handlar det om ett elektroniskt system, till exempel en dator eller maskin som visar intelligens eller mänskliga förmågor – kan dra slutsatser, lösa problem, planera och vara självlärande.

Hur kan AI påverka miljön?

Att lära upp en enda AI kan leda till lika stora koldioxidutsläpp som fem bilar ger upphov till under hela sin livstid. Vidare är vattenförbrukning och toxic e-waste problem som bör tas på allvar. Den negativa påverkanmiljön är dessutom inte jämnt fördelad över världen vilket innebär stora rättviseproblem.

Hur påverkar artificiell intelligens individer samhälle och miljö?

AI kan inkräkta på såväl integritet som dataskydd. Det kan exempelvis användas för ansiktsigenkänningsutrustning eller för att spåra eller skapa profiler av individer.

Hur påverkar AI individen?

Artificiell intelligens spänner över många olika forskningsområden. Enkelt uttryckt handlar det om ett elektroniskt system, till exempel en dator eller maskin som visar intelligens eller mänskliga förmågor – kan dra slutsatser, lösa problem, planera och vara självlärande.

Vad ser du för möjligheter och risker med AI i samhället?

Nyttan med AI i vardagen AI kan hjälpa till att förbättra sjukvården, göra bilar och andra transportsystem säkrare, samt skapa skräddarsydda, billigare och mer hållbara produkter och tjänster.