:

Hur skriver man upphöjt på kalkylatorn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man upphöjt på kalkylatorn?
 2. Hur skriver man upphöjt till?
 3. Hur räknar man upphöjt i 2?
 4. Vilken Slutsiffra har 5 upphöjt till 50?
 5. Hur man räknar ut logaritmer på miniräknaren?
 6. Hur stänger man av en miniräknare?
 7. Hur skriver man upphöjt på iphone?
 8. Hur gör man en upphöjd siffra i Excel?
 9. Hur räknar man Tiopotenser?

Hur skriver man upphöjt på kalkylatorn?

Kalkylatorn innehåller ett antal olika kortkommandon (konsolkommandon). Se listan nedan för alla tillgängliga kommandon....Anvisningar för olika typer av beräkningar.

KommandoKnapparTextfält
Upphöjt tillx² eller x³bas^(exponent)
Tiologaritmen LogLoglog(tal)
Den naturliga logaritmen LnLnln(tal)
Talet eee

Hur skriver man upphöjt till?

Markera texten eller talet. För upphöjd formatering trycker du på Ctrl, Skift och plustecknet (+) samtidigt. För nedsänkt formatering trycker du på Ctrl och plustecknet (+) samtidigt.

Hur räknar man upphöjt i 2?

Enligt räknereglerna så går potenser före multiplikation när man bestämmer räkneordningen. Börja alltså med att räkna ut 52. Tvåan säger att det ska vara 2 faktorer med värdet 5 vilket blir 5 · 5 = 25. Nu när vi beräknat potensen kan vi multiplicera den med 4 och då får vi 100.

Vilken Slutsiffra har 5 upphöjt till 50?

Slutsiffra: 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5.

Hur man räknar ut logaritmer på miniräknaren?

På räknaren kan man beräkna tiologaritmen av ett tal genom att trycka på LOG. Det man sedan skriver in är argumentet till logaritmen, alltså det som räknaren kommer att beräkna logaritmen av.

Hur stänger man av en miniräknare?

Du sätter på miniräknaren genom att trycka på knappen "ON" nere till vänster. Du stänger av genom att trycka "2nd" + "ON". Sedan kontrollerar du att miniräknaren är inställd på grader och inte radianer.

Hur skriver man upphöjt på iphone?

Ändra baslinjen för tecken

 1. Markera texten som du vill ändra. Tryck sedan på .
 2. Tryck på under Typsnitt bland reglagen. Om textreglagen inte visas trycker du på Text eller Cell.
 3. Tryck på ett baslinjealternativ (upphöjd eller nedsänkt).

Hur gör man en upphöjd siffra i Excel?

Tryck på Ctrl+1. Markera kryssrutanUpphöjd eller Nedsänktunder Effekter och klicka på OK. Tips: Även Excel snabbkommandon för dessa kommandon inte finns, kan du navigera i menyer och dialogrutor med bara tangentbordet. Använd Alt+HFNE för upphöjd text och Alt+HFNB för nedsänkt text.

Hur räknar man Tiopotenser?

Även när vi dividerar potenser finns det räkneregler som gör det enklare för oss att räkna när potenserna har samma bas. Det här är en allmän räkneregel som gäller när vi dividerar två potenser som har samma bas: basen ändras inte, men exponenten blir lika med differensen mellan täljarens och nämnarens exponenter.