:

Vad är InPrint?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är InPrint?
  2. Vad är Widgitsymboler?
  3. Varför widgit?
  4. Vad är widgit online?
  5. Hur använder man InPrint?
  6. Vad kostar widgit go?
  7. Vad är en symbol i en text?
  8. Vad betyder kvinnans symbol?
  9. Hur använda widgit go?
  10. Hur ändrar man bild i widgit?

Vad är InPrint?

InPrint 3 är ett modernt layoutprogram för dig som vill skapa material för utskrift med bild- och symbolstöd.

Vad är Widgitsymboler?

Widgitsymboler bygger på det tidigare symbol- systemet Rebus och innehåller i dag ca 10 000 symboler i färg och svartvitt. ... Ett stort antal symboler har tillkommit efter önskemål från Sverige. Målgrupp. En del använder Widgitsymboler genom hela livet men de flesta arbetar med det i skolan.

Varför widgit?

Dokumentet i Widgit Go SE är tänkt att använda som meddelande och minnesstöd vid kommunikation samt för att skriva korta och enkla dokument från symboltavlor. Dokumentet är inte tänkt att fungera som en ordbehandlare och det går inte att skriva från tangentbord.

Vad är widgit online?

I Widgit Online kan du enkelt skapa, spara och dela bildstödsmaterial med hjälp av någon av de många mallarna och de 14 000 symboler som ingår i Widgit Symbolbas. I webbläsaren på en surfplatta eller telefon kan du dessutom se och lyssna på det du skapat.

Hur använder man InPrint?

Högerklicka i bilden i webbläsaren och välj Kopiera bild. Gå tillbaka till InPrint 3, högerklicka i dokumentet och välj Klistra in. Bilden följer nu muspekaren och du kan Page 3 klicka fast den antingen som ersättare av en annan symbol eller som en illustration på sidan. En grå ruta visar var du kan placera bilden.

Vad kostar widgit go?

Fristående licenser

ArtikelPris exkl momsPris per licens
1 6001 - Widgit i Vården - En installation för en adress2 900 kr2 900 kr
5 6005 - Widgit i Vården - Fem installationer för en adress9 800 kr1 960 kr

Vad är en symbol i en text?

I litteraturen tjänar teman, motiv och symboler ett antal syften. Vissa förmedlar andra betydelser än de som uttryckligen anges i texten. ... En symbol är ett objekt som representerar eller används för något annat; ofta ett emblem, token eller tecken, vilket representerar något djupare och viktigare.

Vad betyder kvinnans symbol?

Info om emoji kvinnosymbol (venus)

Hur använda widgit go?

I Widgit Go kan du skapa egna upplägg med stort utrymme för individuell anpassning. Ett upplägg består av ett rutnät av celler med upp till 10 rader och 7 kolumner. Du kan slå samman celler för att skapa olika layouter för ditt upplägg. För varje cell bestämmer du sedan själv innehåll, utseende och funktion.

Hur ändrar man bild i widgit?

Skriv in namnet på symbolen du vill lägga som bild i dokumentet ex. ”katt”. Välj den symbol du vill använda (det finns flera symboler att välja på) och klicka sedan på Infoga symbol. När symbolen infogats som bild kan du ändra storlek på den genom att dra i pilarna i den blå ramen runt bilden.