:

När ska man använda Additionsmetoden?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man använda Additionsmetoden?
 2. Hur funkar substitutionsmetoden?
 3. Kan man alltid använda Additionsmetoden?
 4. Hur räknar man med Additionsmetoden?
 5. Hur räknar man ut 2x Y?
 6. Hur räknar man ut räta linjens ekvation?

När ska man använda Additionsmetoden?

Additionsmetoden är ett alternativ till substitutionsmetoden och är lämplig att använda när man inte kan lösa ut en variabel på ett enkelt sätt. ... ser till att en av variablerna (y eller x) i båda ekvationerna har ett tal framför sig (koefficient) som i ena ekvationen är motsatt tal till det i den andra ekvationen t.

Hur funkar substitutionsmetoden?

Substitutionsmetoden

 1. Lös ut y.
 2. Lös systemet.
 3. Lös systemet 2.

Kan man alltid använda Additionsmetoden?

Båda metoderna fungerar alltid. Jag föredrar substitutionsmetoden för det mesta, det passar mitt sätt att tänka. Jag har flera mattelärarkollegor son alltid, alltid, alltid använder additionsmetoden (utom när de skall undervisa Ma2). Det beror på hur ens hjärna är funtad.

Hur räknar man med Additionsmetoden?

Additionsmetoden går ut på att vi adderar ekvationerna ledvis så att antingen x eller y försvinner. Oftast kan vi inte få det önskade resultatet genom att addera direkt, utan vi måste först multiplicera någon av ekvationerna med något tal för att få en av variablerna att försvinna när vi sedan utför additionen.

Hur räknar man ut 2x Y?

När du löser linjära ekvationssystem med den här metoden innebär det att du gör på följande vis.

 1. Undersök först om du har motsatta tal i de bägge ekvationerna. ...
 2. Om du inte har motsatta tal så kan du multiplicera ena eller bägge ekvationerna först.
 3. Addera bägge ekvationerna ledvis.
 4. Lös den ekvationen som skapas.

Hur räknar man ut räta linjens ekvation?

Räta linjens ekvation: y=kx+m där k är linjens lutning (riktningskoefficient) och m talar om var linjen skär y-axeln. k-värdet fås alltid genom divisionen Δy/Δx, där Δy anger antalet steg vi ska gå uppåt och Δx anger antalet steg vi ska gå åt sidan.