:

Finns det vargar i Eskilstuna?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det vargar i Eskilstuna?
  2. Hur har vargen utvecklats?
  3. Var ligger Sjundareviret?
  4. Hur många vargar i Sjundareviret?
  5. Vart bor vargar?

Finns det vargar i Eskilstuna?

Länsstyrelsen har under pågående inventeringsperiod bekräftat två vargar i Ärlareviret. DNA från de identifierade vargarna har återfunnits i området mellan Eskilstuna/Flen och Strängnäs/Stjärnhov. Länsstyrelsen har under pågående inventeringsperiod kunnat bekräfta två vargar i reviret Sjunda.

Hur har vargen utvecklats?

Vargens ursprung Hunddjuren koloniserade Eurasien genom att korsa den då återstående landbryggan Beringia. Utifrån dessa hunddjur utvecklades två nya arter: Canis Etruscus och senare Canis Mosbachensis. Dessa primitiva hunddjur spred sig över Europa från den tidiga pleistocena istiden till för ungefär 500000 år sedan.

Var ligger Sjundareviret?

Vargarna i det så kallade Sjundareviret håller till i ett område mellan Gnesta och Järna, och reviret sträcker sig över länsgränsen mellan Stockholms och Södermanlands län. Samtidigt finns ett trettiotal fårbesättningar i området, och sedan i slutet av augusti har vargarna rivit får vid fem tillfällen.

Hur många vargar i Sjundareviret?

Det finns cirka 395 vargar i Sverige enligt rovdjursinventeringen . Några av dessa bor i Sjundareviret i Stockholms län.

Vart bor vargar?

Av de stora rovdjuren är det vargen som har den största naturliga utbredningen på det norra halvklotet. Vargen lever i flera olika livsmiljöer: skog, berg, öken, prärie och tundra. Den ursprungliga utbredningen var ännu större.