:

Hur påverkar strålning människor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkar strålning människor?
  2. Vad är bra med strålning?
  3. Hur fungerar strålning mot cancer?
  4. Är viss strålning?
  5. På vilket sätt är strålning farligt?
  6. Vad händer om man blir utsatt för radioaktiv strålning?
  7. Är det farligt med strålning?
  8. Kan strålning skada skelettet?

Hur påverkar strålning människor?

En hög akut stråldos kan förstöra många celler och orsaka strålsjuka, lokal vävnadsskada eller fosterskada. Strålning som träffar levande vävnad ger upphov till fysikaliska och kemiska reaktioner som orsakar biologiska förändringar. Strålning bryter sönder arvsmassan i cellerna, det vill säga DNA-spiralen.

Vad är bra med strålning?

I industrin utnyttjas strålning på många olika sätt. Till exempel i kvalitetsövervakningen av olika material, mätning av ytans nivå i cisterner och pappers tjocklek. Strålning kan också användas som en testmetod som inte söndrar ämnet.

Hur fungerar strålning mot cancer?

Hur fungerar strålbehandling? Strålningen är joniserande. Det betyder att den träffar cancercellerna med så hög energi att de skadas och inte kan bli fler. Strålningen skadar också friska celler men friska celler är bättre på att laga sina skador än vad cancerceller är.

Är viss strålning?

Elektromagnetisk strålning är strålning i form av elektromagnetiska vågor, som består av ett elektriskt fält och ett magnetiskt fält. Exempel på elektromagnetisk strålning av olika våglängd är synligt ljus, mikrovågsstrålning, infraröd strålning, röntgenstrålning och gammastrålning.

På vilket sätt är strålning farligt?

Joniserande strålning är skadlig eftersom den har förmågan att direkt skada kroppens celler. Exempel på sådan strålning är röntgen och strålning från radioaktiva ämnen som används inom exempelvis kärnkraft.

Vad händer om man blir utsatt för radioaktiv strålning?

Exempel på akuta strålskador kan vara illamående, hudrodnader, ögonskador, nedsatt immunförsvar och sterilitet – och kan i värsta fall leda till att en person avlider. Akuta strålskador uppstår endast vid mycket höga stråldoser och förekommer sällan inom diagnostiken men kan förekomma inom strålbehandling.

Är det farligt med strålning?

Joniserande strålning är skadlig eftersom den har förmågan att direkt skada kroppens celler. Exempel på sådan strålning är röntgen och strålning från radioaktiva ämnen som används inom exempelvis kärnkraft.

Kan strålning skada skelettet?

Palliativ behandling används ofta mot skelettmetastaser (dottertumörer i skelettet). Dessa kan vara mycket smärtsamma. Strålbehandling kan göra att patienten blir smärtfri utan biverkningar, och kan vara det i månader eller ibland flera år efter behandlingen.