:

Var ska man sätta fotnot?

Innehållsförteckning:

  1. Var ska man sätta fotnot?
  2. Hur fungerar Oxfordsystemet?
  3. Kan man ha en fotnot mitt i en mening?
  4. Hur anger man källor i löpande text?
  5. Hur refererar man till Lagkommentar?
  6. Hur använder man en fotnot?
  7. Vad betyder FF i fotnot?
  8. Vad betyder AA i fotnot?
  9. Hur refererar man till Kapitelförfattare?

Var ska man sätta fotnot?

Exempel. Fotnoter skrivs längst ner på textsidan, vid sidans sidfot. Normalt används siffror i löpande ordning satta i exponentläge som nottecken, men ibland förekommer också, främst då nottecknet kan misstas för exponent som i potensform, andra tecken. Oftast används noterna för att ange en källhänvisning.

Hur fungerar Oxfordsystemet?

I Oxfordsystemet, som också kallas (fot-)notsystemet, består källhänvisningen normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning.

Kan man ha en fotnot mitt i en mening?

När du avser att ange källa för en mening sätts fotnoten omedelbart efter meningen, utan mellanslag mellan punkt och not: I analogi med detta förbud får ställföreträdaren inte för huvudmannens räkning avstå från belopp som utfaller på grund av ett förmånstagarförordnande i försäkring.

Hur anger man källor i löpande text?

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges.

Hur refererar man till Lagkommentar?

Lagkommentarer i Karnov och Zeteo (elektroniska): I källförteckningen skriver du ut den fullständiga referensen till lagkommentaren och anger också om det är från Karnov eller Zeteo. Nerep, Erik & Samuelsson,Per, Aktiebolagslagen (2005:551) lagkommentar, Karnov Internet.

Hur använder man en fotnot?

I fotnoten skriver du en fullständig referens till källan första gången du hänvisar till den. Här skrivs författarens förnamn först (i motsats till i referenslistan, där efternamnet skrivs först). Om du hänvisar till samma källa igen ska du skriva en förkortad fotnot.

Vad betyder FF i fotnot?

två fotnoter som inte följer direkt efter varandra.

Vad betyder AA i fotnot?

a.a. Om du citerar eller refererar till samma text men olika sidor flera gånger i ett stycke och inte vill upprepa dig kan du använda förkortningen "a.a." (anfört arbete).

Hur refererar man till Kapitelförfattare?

När du refererar till ett kapitel i en bok kan du tänka på det som att du läst en artikel i en tidskrift. Det är författaren av kapitlet och kapitlets titel som du refererar till och som du skriver främst i din referens. Därefter följer I och hela referensen till den bok kapitlet finns i.