:

Hur får man sidhuvud bara på första sidan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man sidhuvud bara på första sidan?
 2. Hur gör man en sidfot i Word?
 3. Hur får man bort sidhuvud på förstasidan?
 4. Vad är sidhuvud i en text?
 5. Hur jag kan gör en sidhuvud i Word?
 6. Hur lägger man in en fotnot i Word?
 7. Hur tar man bort sidhuvud i Word?
 8. Hur lägger man till sidhuvud i Word?
 9. Hur tar man bort header i Word?
 10. Hur tar man bort sidnummer på sista sidan?

Hur får man sidhuvud bara på första sidan?

Använda olika sidhuvud eller sidfot på olika sidor eller i olika avsnitt

 1. Klicka på ett sidhuvud eller en sidfot.
 2. Välj layout för sidhuvud och sidfot genom att markera kryssrutan. Avvikande förstasida: Använd ett annat sidhuvud och en annan sidfot på dokumentets eller avsnittets första sida.

Hur gör man en sidfot i Word?

Lägg till rubrik, datum eller sidnummer på varje sida i ett dokument med hjälp av sidhuvuden och sidfötter. Välj Infoga > Sidhuvud eller Sidfot. Välj en inbyggd design. Ange texten för sidhuvudet eller sidfoten.

Hur får man bort sidhuvud på förstasidan?

Ändra eller ta bort sidhuvudet eller sidfoten från den första sidan

 1. Dubbelklicka i sidhuvuds- eller sidfotsområdet för första sidan.
 2. Kontrollera Annorlunda förstasida för att se om det är markerat. ...
 3. Lägg till det nya innehållet i sidhuvudet eller sidfoten.
 4. Välj Stäng sidhuvud/fot eller tryck på Esc för att avsluta.

Vad är sidhuvud i en text?

Sidhuvud[redigera | redigera wikitext] Sidhuvudet benämns den översta delen av en bok- eller dokumentsida. I sidhuvudet i boksidor skrivs normalt bokens titel eller namnet på det kapitel som sidans text är en del av.

Hur jag kan gör en sidhuvud i Word?

Dubbelklicka på det sidhuvud eller den sidfot som du vill redigera, eller välj Sidhuvud eller Sidfot och välj sedan Redigera sidhuvud eller Redigera sidfot. Lägg till eller ändra text för sidhuvudet eller sidfoten, eller gör något av följande: Ta bort det första sidhuvudet eller sidfoten Välj Annorlunda förstasida.

Hur lägger man in en fotnot i Word?

Lägga till en fotnot

 1. Klicka på den plats där du vill lägga till en fotnot.
 2. Klicka på Referenser > Infoga fotnot. Word infogar ett referenstecken i texten och lägger till fotnotstecknet längst ned på sidan.
 3. Skriv fotnotstexten. Tips: Dubbelklicka på fotnotstecknet när du vill gå tillbaka till dokumentet.

Hur tar man bort sidhuvud i Word?

Ta bort alla sidhuvuden och sidfötter

 1. Gå till Infoga > Sidhuvud/sidfot.
 2. I det övre högra hörnet av dokumentet väljer du Alternativ > Ta bort rubriker/sidfötter.

Hur lägger man till sidhuvud i Word?

Infoga ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Gå till Infoga > Sidhuvud eller Sidfot.
 2. Välj det rubrikformat du vill använda. Tips: En del inbyggda designer för sidhuvud och sidfot innehåller sidnummer.
 3. Lägga till eller ändra text för sidhuvudet eller sidfoten. ...
 4. Välj Stäng sidhuvud/fot eller tryck på Esc för att avsluta.

Hur tar man bort header i Word?

Du kan även ta bort ett sidhuvud från en enstaka sida.

 1. Gå till Infoga > Sidhuvud eller Sidfot och klicka sedan på Ta bort sidhuvud eller Ta bort sidfot.
 2. Om dokumentet består av fler än ett avsnitt gör du på ovanstående sätt i varje enskilt avsnitt.

Hur tar man bort sidnummer på sista sidan?

Ta bort sidnummer

 1. Gå till Infoga > Sidnummer, och välj sedan Ta bort sidnummer.
 2. Om knappen Ta bort sidnummer inte är tillgänglig eller om några sidnummer fortfarande visas, dubbelklickar du i sidhuvudet eller sidfoten, markerar sidan och trycker på Ta bort.