:

Hur räknar man ut sitt resultat på högskoleprovet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut sitt resultat på högskoleprovet?
 2. Hur räknar man ut normering?
 3. Hur graderas högskoleprovet?
 4. Vilken matematik kommer på högskoleprovet?
 5. Hur många poäng ska man ha på högskoleprovet?
 6. Hur förbereder man sig för högskoleprovet?
 7. Vad ska man tänka på när man gör högskoleprovet?

Hur räknar man ut sitt resultat på högskoleprovet?

Summera antalet korrekta svar för de två verbala provpassen. Avläs vilket normerat resultat detta motsvarar enligt den verbala normeringstabellen för provet. Summera det normerade kvantitativa resultatet med det normerade verbala resultatet och dividera med två. Detta är ditt slutgiltiga normerade resultat.

Hur räknar man ut normering?

Låt säga att du hade 40 av 80 rätt på den verbala delen och 70 av 80 rätt på den kvantitativa delen. Då kollar man i normeringstabellen. Där kanske 40 av 80 rätt på den verbala delen motsvarar 1.0 poäng. Sen motsvarar dina 79 av 80 rätt 1.9 poäng.

Hur graderas högskoleprovet?

Antalet rätt på provet kallas "råpoäng". Dessa "normeras" till en skala från 0,00 till 2,00, med steg om 0,05 poäng.

Vilken matematik kommer på högskoleprovet?

Den matematik som högskoleprovet testar provskrivaren på motsvarar gymnasiets Matte 1 (eller Matte A enligt det gamla systemet). Att lära sig all relevant matematik inför provet är möjligt - Högskoleprovguidens VIP-utbildning ger dig både relevant formelkunskap och problemlösningsförmåga.

Hur många poäng ska man ha på högskoleprovet?

Våren 2017 krävdes 75 av 80 rätt på den kvantitativa delen samt 75 av 80 rätt på den verbala delen för att få 2.0. Tänk dock på att till hösten 2017 var det högsta poäng som krävdes för att komma in på en utbildning i Sverige 1.80.

Hur förbereder man sig för högskoleprovet?

Om du ska skriva högskoleprovet finns det flera sätt som du kan förbereda dig på. Du kan öva på gamla prov, repetera matematik och läsa mycket. Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter och ska så rättvist som möjligt visa vilka förutsättningar du har att klara universitets- och högskolestudier.

Vad ska man tänka på när man gör högskoleprovet?

10 tips som förbereder dig för höstens högskoleprov – redan nu

 1. Vänta inte med att börja plugga. ...
 2. Lägg upp en plan. ...
 3. Öva på gamla prov. ...
 4. Repetera matten. ...
 5. Läs svåra artiklar. ...
 6. Använd dig av ordlistor för att utvidga ditt ordförråd. ...
 7. Ta reda på dina styrkor och svagheter. ...
 8. Öva under tidspress.