:

Hur går det till när man gör papper?

Innehållsförteckning:

  1. Hur går det till när man gör papper?
  2. Hur fixar man papper?
  3. Vad behövs för att tillverka papper?
  4. Vilka använder papper?
  5. Vilka moment ingår när man tillverka papper?
  6. Hur blir pappersmassa papper?
  7. Vad är råvaran till papper?
  8. Hur gör man ett papper?
  9. Vad kan man göra papper av?
  10. Vilka grundämnen består papper av?

Hur går det till när man gör papper?

Först görs flis av trädet (centimeterstora bitar). Flisen kokas med olika kemikalier som löser upp ligninet. Papper som tillverkas på detta sätt blir starkare än det mekaniska sättet. ... Pappersmassan mals sönder och olika kemikalier tillsätts tillsammans med lim så pappret blir starkare.

Hur fixar man papper?

I stora drag går papperstillverkning till så här: Från massabruket kommer pappersmassan där fibrerna i veden blivit frilagda. Fibrerna som finns i pappersmassan blandas med vatten och förbehandlas - mals - på lämpligt sätt. Denna del i processen kallas mäldberedningen.

Vad behövs för att tillverka papper?

Papper är ett tunt fibermaterial, som tillverkas genom avvattning av en suspension av växtfibrer på en nätduk, så kallad vira eller viraduk. ... Fibrerna, som vid avvattningen blir kvar på viran, binds samman av vätebindningar, som utvecklas i samband med pressning och torkning, och bildar papperet.

Vilka använder papper?

Papper är bärare av det tryckta ordet. Det papper som produceras i Sverige kan delas in i grafiskt papper, kartong och mjukpapper. Grafiskt papper delas in i tidningspapper och skriv- och tryckpapper. Tidningspapper görs till stor del av returfiber och används till tidningar.

Vilka moment ingår när man tillverka papper?

Råmaterialet för returfiberbaserat papper (Recycled Fiber Plant, RCF) består i huvudsak av returpapper, vatten, kemiska tillsatser och energi i form av ånga och elkraft. Stora mängder vatten används som processvatten och kylvatten.

Hur blir pappersmassa papper?

Kemisk massa ger ett starkare papper Kemisk massa framställs genom att vedflis kokas. Kemikalierna i vätskan löser upp ligninet i veden, så att fibrerna friläggs. ... Lövved har kortare fibrer och ger papperet goda tryckegenskaper. Exempel på kemiska massor är sulfatmassa och sulfitmassa.

Vad är råvaran till papper?

Massa till papper, kartong och textilfibrer. Massa är råvaran till papper, kartong och vissa typer av textil. I Sverige tillverkas fyra olika typer av massa: mekanisk massa, kemisk massa, returfiber och dissolvingmassa.

Hur gör man ett papper?

Det är den man gör papper av. Det ska bli trämassa Träet hålls ihop av ett klistrigt ämne, lignin, och av långa trådiga fibrer som kallas cellulosa. Fibrerna är viktiga när man gör papper.

Vad kan man göra papper av?

Mekanisk massa tillverkas framför allt av gran Den vanligaste vedråvaran är gran men tall och viss lövved kan också användas. Stora mängder el går åt vid produktion av mekanisk massa, men nästan all förbrukad energi omvandlas till värme som i sin tur bland annat kan användas för att torka det färdiga papperet.

Vilka grundämnen består papper av?

Den kemiska pappersmassan tillverkas genom att man kemiskt, vid hög temperatur, bryter ner och löser ut vissa komponenter ur veden, speciellt lignin, och fibrerna frigörs härigenom från varandra med minimal mekanisk insats. Kemisk massa har låg ligninhalt och består till största delen av cellulosa och hemicellulosa.