:

Vad betyder mångfald för dig?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder mångfald för dig?
  2. Vad menas mångfald?
  3. Vad är mångfald synonym?
  4. Vad betyder sexuell mångfald?
  5. Vad är social mångfald?
  6. Vad betyder vårt?
  7. Vad betyder plugget?
  8. Vad betyder att vara straight?
  9. Vad är biologisk mångfald lättläst?

Vad betyder mångfald för dig?

Ordet mångfald finns numera att läsa överallt. ... Mångfald kan betyda: En variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp – Wikipedia. Ett förhållande som är växlande eller varierande och/eller som en generell beteckning för sådant som inom sig uppvisar åtskillnad – Svenska Akademiens Ordbok.

Vad menas mångfald?

Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden.

Vad är mångfald synonym?

Mångfald betyder ungefär detsamma som pluralism.

Vad betyder sexuell mångfald?

Homosexualitet är en sexuell läggning och beskriver en aspekt hos en persons känsloliv och/eller identitet. ... Kvinnor som är intresserade av kvinnor kan också kalla sig lesbiska. Det är bara en person som själv som kan avgöra om hon, han eller hen vill kalla sig homosexuell eller annat.

Vad är social mångfald?

Mångfald är i Sverige inom olika forskningsområden och i samhällsdebatten ett begrepp som ofta används för att beskriva en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp. Mångfald är i politiska sammanhang ett honnörsord som till vardags uppfattas som något positivt och eftersträvansvärt.

Vad betyder vårt?

Den meteorologiska definitionen av vår är att dygnsmedeltemperaturen ska vara stigande och över 0,0°C men under 10,0°C. Om dygnsmedeltemperaturen är över 0,0°C men under 10,0°C kallar vi detta för ett dygn med vårtemperatur.

Vad betyder plugget?

Plugget betyder i stort sett samma sak som skolan.

Vad betyder att vara straight?

Heterosexuell, hetero Du blir kär i eller sexuellt attraherad av personer som har ett annat kön än du. Ett annat ord för det är straight.

Vad är biologisk mångfald lättläst?

Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om vilda växter, djur och svampar men också om odlade växter, jordbrukets husdjur och deras livsmiljöer.