:

Hur fungerar en Stämborr?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar en Stämborr?
  2. Vilka saker måste man tänka på när man använder Pelarborrmaskinen?
  3. Hur borrar man med borrmaskin?
  4. Vad är Pinolmatning?
  5. Vad är en pelarborrmaskin?
  6. Hur borrar man i trävägg?
  7. Hur borrar man med skruvdragare?
  8. Vad är en Radialborrmaskin?
  9. Vad kan man göra med en Överhandsfräs?

Hur fungerar en Stämborr?

Ett stämborr är ett borr med en tillhörande stämhylsa för att skära fyrkantiga eller rektangulära hål i trä. Borret rensar ut det mesta av materialet som ska tas bort, och mejseln håller kanterna raka och rena. Rektangulära hål i trä får man genom upprepade stämningar.

Vilka saker måste man tänka på när man använder Pelarborrmaskinen?

Viktigt att tänka på innan man börjar borra Använd skyddsglasögon, andningsskydd (om det behövs) och skyddskläder. Skyddshandskar bör inte användas när du borrar, då det finns en risk att fastna. För att minimera risken ytterligare, se till att kläder inte sitter löst och att långt hår är uppsatt.

Hur borrar man med borrmaskin?

Använd din ena hand eller tryck lätt din kropp mot borren. Försök rikta trycket något högre på baksidan av din borrmaskin än vad borrhålet ligger i höjdled. Borra med olika hastigheter beroende på material. Trä eller gips kräver större försiktighet och mindre varvantal medan betong eller metall kräver ”full gas”.

Vad är Pinolmatning?

Pinolmatning betyder att maskinen matar pinolen automatiskt och reverserar tillbaka till startpositionen när önskat borrdjup uppnåtts. Det är en fördel om du ska göra många hål med samma djup och funktionen ser till att du inte själv behöver manövrera pinolen, vilket är positivt ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Vad är en pelarborrmaskin?

En pelarborrmaskin som står på golvet har oftast ett stativ där en pelare och en platta som används som en botten finns. Där finns också ett slags bord som träbiten eller metallbiten som det ska arbetas med fästs fast. Själva borraggregatet är där du kan förändra effekten som en pelarborrmaskin ger.

Hur borrar man i trävägg?

I vanliga fall brukar man använda en körnare till det, en spetsad stålstav som du kan slå på med hammare baktill. I det lilla hålet kan du sedan sätta an borren. I mycket hårda material kan du först förarbeta med ett tunnare borr för att sedan borra klart med rätt diameter.

Hur borrar man med skruvdragare?

När du borrar är det två krafter som samverkar: det är borret som vrids och det är det tryck du lägger på borrmaskinen. Trycket ska vara jämnt och konstant, men om trycket är för högt riskerar du att skada både borret och materialet. Större borr kräver i regel mer tryck.

Vad är en Radialborrmaskin?

Radialborrmaskin, som kan användas vid borrning av större arbetsstycken, är baserad på en pelare förankrad i golvet med en arm som förflyttar borrspindeln i tre axlar.

Vad kan man göra med en Överhandsfräs?

HANDÖVERFRÄS: KOLL PÅ FRÄSRIKTNINGEN Fräsen förs MOTSOLS – runt ämnet. Frässtålet biter sig in i träet och ger ett fint, slätt resultat. Fräser du medsols så kommer frässtålet att skjuta fräsen bort från ämnet och börja hacka.