:

Hur Andningstränar man?

Innehållsförteckning:

  1. Hur Andningstränar man?
  2. Vad är Huffa?
  3. Hur kan man stärka sina lungor?
  4. Vad menas med Atelektaser?
  5. Vad innebär Peep andning?

Hur Andningstränar man?

Andas in lugnt in genom näsan. Andas sakta ut genom munnen med slutna läppar – ungefär som när man visslar. Pys ut luften, men stanna upp när du känner att du har lite luft kvar. Lungorna ska inte tömmas helt.

Vad är Huffa?

Huffa” upp slemmet efter träningen för att få upp det ur luftvägarna. ”Huffa” gör du genom att gapa stort och pressa/stöta ut luften kraftigt, som om du skulle imma en spegel eller harkla dig. Upprepa detta några gånger. Hosta därefter några gånger för att få upp eventuellt slem som har lossnat.

Hur kan man stärka sina lungor?

Avslappnad kroppshållning. Sitt på hela rumpan och baklåren och luta dig bakåt med stöd, eller framåt och stöd dig på armbågarna. De här kroppsställningarna gör att bålmuskulaturen slappnar av, vilket gör att det blir lättare att fylla lungorna.

Vad menas med Atelektaser?

Ibland kan bronkerna eller bronkiolerna täppas till och hindra luftflödet. Det kan göra att hela eller delar av lungorna kollapsar, ett tillstånd som kallas atelektas. Det finns flera olika orsaker till tilltäppning: ett föremål i luftpassagerna, tryck från tumörer, inneslutet slem eller andra lungsjukdomar.

Vad innebär Peep andning?

Motståndsandning är en teknik som ger ett motstånd under utandningen och som hjälper till att öppna upp patientens luftvägar och lungor och ge renare luftvägar, vilket indirekt kan hjälpa patientens andning. Motståndsandning kallas PEP, som står för Positive Expiratory Pressure eller positivt expiratoriskt tryck.