:

När ska man använda konjugatregeln?

Innehållsförteckning:

  1. När ska man använda konjugatregeln?
  2. Hur räknar man konjugatregeln?
  3. När gäller kvadreringsregeln?
  4. Vad är skillnaden mellan konjugatregeln och kvadreringsregeln?
  5. Vad är Konjugatregeln omvänt?
  6. Vad menas med den distributiva lagen?
  7. Hur räknar man ut 2ab?
  8. Hur räknar man ut andragradsekvationer?
  9. Vad är första Kvadreringsregeln?
  10. Hur Kvaderar man?

När ska man använda konjugatregeln?

När man arbetar med att förenkla uttryck händer det att man stöter på uttryck där en parentes som innehåller två termer är kvadrerad. För att underlätta arbetet med sådana uttryck kan kvadreringsreglerna vara till hjälp. Om du istället har två konjugat som multipliceras använder du konjugatregeln.

Hur räknar man konjugatregeln?

Du har just räknat fram konjugatregeln. När du skall multiplicera två parentesuttryck, med samma två termer, men där de skiljs åt av ett plustecken i den ena parentesen, och ett minustecken i den andra parentesen. Då tar du fram konjugatregeln. a + b gånger a - b är lika med a² - b².

När gäller kvadreringsregeln?

Första kvadreringsregeln används för att multiplicera ett parentesuttryck, som beskriver summan av två termer, med sig själv. Andra kvadreringsregeln används för att multiplicera ett parentesuttryck, som beskriver differensen av två termer, med sig själv.

Vad är skillnaden mellan konjugatregeln och kvadreringsregeln?

Kvadreringsreglerna anger olika sätt att skriva kvadraten på uttryck bestående av två termer som har antingen ett plus- eller ett minustecken mellan sig. Konjugatregeln liknar kvadreringsreglerna men i detta fall har vi två binom med motsatta tecken i sig, plus och minus. Sådana uttryck kallas för varandras konjugat.

Vad är Konjugatregeln omvänt?

När algebraiska uttryck ska faktoriseras används ofta distributiva lagen, konjugatregeln eller kvadreringsreglerna ”baklänges” för att kunna faktorisera uttrycket. Att använda en regel ”baklänges” innebär att man går från högerledet till vänsterledet i regeln.

Vad menas med den distributiva lagen?

a· (b + c) = a· b + a · c Den distributiva lagen kallas den räknelag som visar hur addition och multiplikation sam- verkar, och som visar att multiplikation är upprepad addition. Den visar hur multiplikation distribueras (fördelas) över addition.

Hur räknar man ut 2ab?

Vi skall undersöka skillnaden mellan att å ena sidan först addera två tal och sedan kvadrera resultatet och å andra sidan att först kvadrera de två talen och sedan addera resultatet. Vi skall se att denna skillnad är talens dubbla produkt. Detta kan enkelt uttryckas med en matematisk formel, (a + b)2 - (a2 + b2) = 2ab.

Hur räknar man ut andragradsekvationer?

Som vi kom fram till i början av det här avsnittet, är en andragradsekvation en ekvation som vi kan skriva på formen f(x) = 0, där f(x) är en andragradsfunktion. Dess lösningar är det värde eller de värden på variabeln som gör att andragradspolynomet blir lika med noll.

Vad är första Kvadreringsregeln?

Det här är den första kvadreringsregeln. En parentes i kvadrat med två termer som ska summeras är alltid likamed första termen i kvadrat plus 2 gånger termerna multiplicerat med varandra plus andra termern i kvadrat. ... Nu har vi en parentes i kvadrat där termerna skills åt av ett minustecken istället.

Hur Kvaderar man?

Att kvadrera ett tal innebär att multiplicera talet med sig självt. Resultatet kallas talet i kvadrat. Exempelvis är 5 i kvadrat 25. Man skriver: 52 = 25.