:

Vad är upp och ner på svenska flaggan?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är upp och ner på svenska flaggan?
 2. Vad är upp och ner på en vimpel?
 3. Är det olagligt att hissa svenska flaggan?
 4. Får man hissa flaggan när man vill?
 5. Vad är Flaggkunskap?
 6. När ska flaggan upp och ner?
 7. Vad är en vimpel?
 8. Vad är en Korsvimpel?
 9. Vilka regler gäller för svenska flaggan?
 10. Vad är den svenska flaggans ursprung?
 11. Hur ska flaggan användas i Sverige?
 12. Vad är Sveriges flagga?
 13. Vad är proportionerna för den svenska flaggan?

Vad är upp och ner på svenska flaggan?

Hissa/hala flaggan Generellt gäller följande flaggningstider: Den 1 mars till den 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. Den 1 november till den 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00. Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00.

Vad är upp och ner på en vimpel?

Vimpelns längd bör vara en tredjedel av flaggstångens höjd, det vill säga en vimpel på en 12 meter hög flaggstång bör vara 4 meter lång. När vimpeln är hissad ska det blåa fältet vara uppåt. En så kallad korsvimpel är inte godkänd och är även historiskt felaktig - avstå från användning.

Är det olagligt att hissa svenska flaggan?

Reklamflaggor och vimplar får dock lov att vara hissade dygnet runt. Även flaggor som på något sätt är belysta kan man låta vara uppe under natten. Detta är regler som rekommenderas att följa, men kom ihåg att det inte finns någon lag som förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt.

Får man hissa flaggan när man vill?

Utländsk medborgare som bor i Sverige har, även på Sveriges flaggdagar, full rätt att hissa den egna nationsflaggan. Det får dock bara finnas en nations flagga på varje flaggstång. Vid dödsfall hissas flaggan på ”halv stång” – vilket betyder 2/3 av flaggstångens höjd.

Vad är Flaggkunskap?

Sveriges flagga symboliserar landet självt. Som privatperson finns det rekommendationer att följa gällande flaggning, med syfte att värna om flaggan som en traditionsbunden och nationell symbol. Förhållningssättet till flaggor har förändrats över tid, precis som mycket annat. ...

När ska flaggan upp och ner?

Från 1 november till och med 28(29) februari hissas flaggan klockan 09.00. Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, senast klockan 21.00. Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång.

Vad är en vimpel?

En vimpel är en avlång tillspetsad och i vissa fall kluven flaggduk som antingen kan ersätta en nationsflagga då flaggning inte sker eller som kan agera symbol i sig självt. ... En vimpel kan vara hissad dygnet runt. I Sverige finns även en örlogsvimpel.

Vad är en Korsvimpel?

Korsvimpel – när du vill flagga hela dygnet Korsvimpeln är det klassiska valet när flaggan ska hissas till vardags. Den är lång och smal och dansar stiligt i vinden och kan, till skillnad från traditionella flaggor, synas i sin frihet dagarna i ända. På senare år har korsvimpeln blivit populär, och vi förstår varför.

Vilka regler gäller för svenska flaggan?

 • Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00.
 • Från 1 november till och med 28(29) februari hissas flaggan klockan 09.00.
 • Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, senast klockan 21.00.
 • Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång.

Vad är den svenska flaggans ursprung?

 • Svenska flaggans ursprung. Det som karaktäriserar den svenska flaggan är det gula korset ovanpå blå bakgrund. Både i form och utseende är den väldigt lik den danska flaggan (Dannebrogen), som är den äldsta flaggan i världen.

Hur ska flaggan användas i Sverige?

 • Sveriges flagga tillhör alla oss som bor i Sverige och som nationalsymbol ska flaggan förstås behandlas med respekt. Här hittar du grundläggande regler för hur du använder flaggan. När flaggan är hissad ska det normalt vara ljust ute. Vimpeln däremot, får vara hissad dygnet runt.

Vad är Sveriges flagga?

 • Sveriges flagga är en korsflagga med ett gult kors på blå botten. Till formen liknar den de övriga nordiska ländernas flaggor och modellen tros vara inspirerad av Dannebrogen (den danska flaggan), som är den tidigast belagda av flaggorna i norden (och den äldsta nu använda nationalflaggan i världen).

Vad är proportionerna för den svenska flaggan?

 • För den svenska flaggan anges proportionerna i lagen om Sveriges flagga, och ska vara tio i höjd till sexton i längd (10:16). De inre blå fälten närmast flaggstången ska vara i proportionerna fyra till fem och de yttre fälten fyra till nio (5:4 respektive 4:9).