:

Hur får man stipendium i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man stipendium i Sverige?
 2. Vad krävs för att få stipendium?
 3. Kan man söka flera stipendier?
 4. Hur får man stipendium för utlandsstudier?
 5. Hur mycket kan man ansöka om i stipendier?
 6. Hur kan man få stipendium till USA?
 7. Kan man få stipendium?
 8. Hur många stipendier kan man söka?
 9. Vilka olika stipendier finns det?
 10. Var kan man söka pengar?

Hur får man stipendium i Sverige?

Vill du söka bidrag eller stipendier ur en stiftelse skickar du ansökan direkt till den aktuella stiftelsen. Du kan också ta kontakt med den kommun eller församling där du bor och fråga om de har några stiftelser som kan ge bidrag eller stipendier för ditt behov.

Vad krävs för att få stipendium?

Din skola. Studievägledare, studentkårer och lärare kan tipsa dig om stipendier anknutna till din utbildning. Om du vill söka stipendier för utlandsstudier så kan du även kolla med den arrangör eller institution du åker genom. Ibland kan de också tipsa dig om stipendier som finns att söka i det land du ska åka till.

Kan man söka flera stipendier?

Kan man söka fler än ett stipendium samtidigt? Ja, men ibland delas ett stipendium med medel från flera olika stiftelser och fonder, men det brukar vara tydligt markerat i ansökningsbeskrivningen.

Hur får man stipendium för utlandsstudier?

Ansök till ditt universitet i god tid: du har störst chans att ett stipendium från det universitet där du vill studera. Många universitet låter dig ansöka om deras stipendium samtidigt som du skickar in din ansökan om att studera där.

Hur mycket kan man ansöka om i stipendier?

Varje år delas miljardbelopp inom stipendier ut och varje enskilt stipendium ligger på allt från några hundralappar till miljontals kronor beroende på vad man söker för. För studier på gymnasie- eller högskolenivå rör det sig oftast om några hundra kronor, upp till 15 000 kronor.

Hur kan man få stipendium till USA?

Flera amerikanska universitet erbjuder stipendier för studier i USA. På de flesta utbildningsinstitutionerna söker man stipendium automatiskt när man lämnar sin ansökan. På vissa universitet ansöker man om stipendier separat, på en stipendieansökan.

Kan man få stipendium?

Vad kan man söka stipendium för? Stipendier delas ut för många olika ändamål. Du kan söka stipendier för exempelvis studier, utbildning, idrottsliga ändamål, för att hjälp med ekonomin, om du har ett handikapp eller för att kunna åka på en studieresa.

Hur många stipendier kan man söka?

Det vanligaste är dock att man får stipendier på 100kr, du kanske kan få lite mer om pengarna är ämnade för något speciellt som uppfyller kraven och kräver större summor för att bli av. Du kan söka stipendium om du behöver hjälp att finansiera flygbiljett vid utlandsstudier, forskningsprojekt, mm.

Vilka olika stipendier finns det?

Vilka olika stipendier finns att söka?

 • Utbildningsstipendier.
 • Idrottsstipendier.
 • Kulturstipendier.
 • Hantverksstipendier.
 • Stipendier för funktionsvariation och sjukdom.
 • Stipendier för sociala ändamål.
 • Meritförteckning.
 • Betyg och intyg.

Var kan man söka pengar?

Om Du är i en tillfällig kris eller behöver ett ekonomiskt stöd under en kortare eller längre tid kan Du söka pengar ur olika fonder och stiftelser. Länsstyrelsen har ett register över dem. Dessa fonder och stiftelser har ansökningsdatum, en till fler gånger per år.