:

Hur hanterar man kemikalier på ett säkert sätt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hanterar man kemikalier på ett säkert sätt?
 2. Vilka kemikalier använder du i din vardag?
 3. Vilka kemikalier finns hemma?
 4. Är alla kemikalier farliga?
 5. Hur ska man förvara kemikalier?
 6. Vad är ett säkerhetsdatablad för kemiska produkter?
 7. Var du hittar biologi och kemi i vardagen?
 8. Vad är en kemikalie?

Hur hanterar man kemikalier på ett säkert sätt?

Förvara kemikalier säkert Cisterner, fat och andra behållare ska vara stadigt uppställda. Om det finns risk att de kan bli påkörda behöver du ordna någon form av skydd för att undvika detta. Dessutom ska din verksamhet: förvara kemikalier väl skilt från livsmedel, foder och andra produkter som ska ätas eller drickas.

Vilka kemikalier använder du i din vardag?

Kemikalier i hemmet och på fritiden

 • Byggprodukter.
 • Båtbottenfärger.
 • Desinfektionsmedel och konserveringsmedel.
 • E-cigarettvätskor.
 • Elektriska prylar.
 • Knappcellsbatterier.
 • Kylarvätska.
 • Lampoljor.

Vilka kemikalier finns hemma?

Våra hem är fulla av kemikalier och de flesta av oss använder dagligen kemiska produkter av olika slag. Det kan vara disk- och tvättmedel, bekämpningsmedel, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, färger med mera. Det händer att barn hittar och smakar på kemikalierna vi har hemma.

Är alla kemikalier farliga?

Allting är uppbyggt av kemiska ämnen, i vardagligt tal även kallat kemikalier. Maten vi äter, vi själva, djur och växter, vatten och luft. Det är viktigt att komma ihåg att alla kemi- kalier inte är farliga, utan det är vissa kemikalier som är det.

Hur ska man förvara kemikalier?

Där kemiska riskkällor förvaras gäller

 • Förvaringsskåp och förråd inomhus ska ha fläktstyrd ventilation när hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från förpackningarna.
 • Behållare ska förvaras åtskilda om de innehåller ämnen som tillsammans kan orsaka ökad risk.
 • Kontrollera regelbundet att behållarna inte läcker.

Vad är ett säkerhetsdatablad för kemiska produkter?

Säkerhetsdatabladet ska innehålla information om den kemiska produktens farliga egenskaper. Det ska finnas en beskrivning av hur ämnet eller blandningen kan lagras, hanteras och bortforslas på ett säkert sätt. ... Till säkerhetsdatabladet ska det då bifogas exponeringsscenarier för identifierade användningar.

Var du hittar biologi och kemi i vardagen?

Det finns knappast några företeelser i naturen och i vår vardag som inte är kemi på något sätt – maten vi äter, kläderna vå har på oss. byggnadsmaterial, datorer och mobiltelefoner, rengöringsmedel och läkemedel. Detta är bara några få områden som helt bygger på kemi och kemisk vetenskap.

Vad är en kemikalie?

Allting är uppbyggd av kemiska ämnen, även kallade kemikalier. Kemikalier används i tillverkning av mängder av olika varor; byggmaterial, mat, textilier, elektronik osv i all oändlighet. De tillför en mängd olika egenskaper och funktioner som är nödvändiga, önskvärda eller som underlättar vår vardag.