:

Hur är högskoleprovet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur är högskoleprovet?
 2. Hur fungerar antagning med högskoleprov?
 3. Hur betalar man till högskoleprovet?
 4. Hur ska man förbereda sig inför högskoleprovet?
 5. Vad är syftet med högskoleprovet?
 6. Kan man komma in på läkarlinjen med högskoleprovet?
 7. Kan man bli antagen med högskolepoäng?
 8. När börjar anmälningen till högskoleprovet?
 9. Hur kan man jämföra betyg med högskoleprovet?
 10. När ska högskoleprovet ställas in?

Hur är högskoleprovet?

Högskoleprovet är indelat i fem provpass. Varje pass är 55 minuter långt. Du kommer att skriva två kvantitativa provpass, två verbala provpass och ett utprövningspass. Ingen vet i förväg i vilken ordning passen kommer.

Hur fungerar antagning med högskoleprov?

Ett högskoleprov räknas bara om du är behörig till utbildningen, dvs. att du har läst ”rätt” kurser som krävs för att söka önskad utbildning. Minst 1/3 och högst 2/3 av platserna ska fördelas på betygsgruppen respektive högskoleprovs-gruppen, vid antagning till utbildning på högskola eller universitet.

Hur betalar man till högskoleprovet?

Högskoleprovet kostar 450kr. Du anmäler dig via webben och kan där betala genom PlusGiro, Visa och Mastercard. Notera att betalningen måste vara genomförd senast under den sista anmälningsdagen. Under den sista anmälningsdagen går det endast att betala med Visa och Mastercard.

Hur ska man förbereda sig inför högskoleprovet?

Ett sätt att förbereda sig är att gå igenom och öva på gamla högskoleprov för att se hur de är uppbyggda. Ett sätt kan vara att skriva provet som om det vore en riktig provdag. Läs anvisningarna och kolla hur svarshäftet ser ut. Från hösten 2019 tas kontrollpappret bort och det är bara svarshäftet som behöver fyllas i.

Vad är syftet med högskoleprovet?

Högskoleprovet är ett svenskt nationellt urvalsprov som skall pröva kunskaper och färdigheter från grundskolan och gymnasieskolan som behövs vid högre studier, och rangordna provtagarna efter resultat.

Kan man komma in på läkarlinjen med högskoleprovet?

Drömmer du om att utbilda dig till läkare trots att du inte har tillräckligt höga betyg? ... När det gäller att läsa en utbildning till läkare kan du alltså komma in på läkarprogrammet trots att dina betyg inte räcker till. Utöver betyg och högskoleprov finns det en tredje urvalsgrupp som kallas för alternativt urval.

Kan man bli antagen med högskolepoäng?

Reglerna för antagning via högskoleprovet har inte skärpts. ... Högskoleprovet är ingen genväg till studier på svenska universitet och högskolor. Det räcker inte med ett högskoleprovsresultat för att bli antagen till en högskoleutbildning – du måste vara behörig för att få börja läsa på högskolan.

När börjar anmälningen till högskoleprovet?

 • Anmälningsperiod. Anmälan till högskoleprovet den 25 oktober öppnar den 25 september och stänger den 1 oktober. Har du svenskt personnummer anmäler du dig med ditt svenska personnummer. Är du utländsk medborgare utan svenskt personnummer, anmäler du dig med ditt födelsedatum.

Hur kan man jämföra betyg med högskoleprovet?

 • Till vissa utbildningar där betygskraven är höga, kan det vara bra om man har skrivit högskoleprovet för att kunna konkurrera om en plats. Ibland används provresultatet också för att skilja mellan sökande med samma meritvärde i betygsurvalet. Du behöver kolla hur antagningen görs för den utbildning du är intresserad av.

När ska högskoleprovet ställas in?

 • Högskoleprovet äger vanligtvis rum två gånger per år, på våren på en lördag och på hösten på en söndag. På grund av den överhängande risken för smittspridning har UHR efter noga överväganden beslutat att ställa in högskoleprovet den 18 oktober 2020.