:

Hur vanligt är särskrivning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur vanligt är särskrivning?
  2. När är det särskrivning?
  3. Vad är en särskrivning?
  4. Vad tycker du om särskrivning?
  5. Varför är särskrivning så vanligt?
  6. Vad beror särskrivning på?
  7. Hur kan vi lära oss att inte särskriva?
  8. Varför Särskriver vissa?
  9. Är särskrivningar ett problem?
  10. Hur ska jag sluta särskriva?

Hur vanligt är särskrivning?

Särskrivningar är Sveriges mest hatade språkfel men samtidigt populärt. 150 000 följer Facebook-sidan ”Sverige mot särskrivning” som en protest mot alla skyltar, annonser och texter där orden inte sitter ihop och innebörden får en dråplig förändring.

När är det särskrivning?

Den enkla regeln är att om något låter som om det vore ett ord – alltså hur stavelserna i ordet betonas – då skrivs det också som ett ord. Prova att uttala klassiskt roliga särskrivningar, som skum banan i stället för skumbanan. En skumbanan både låter och smakar annorlunda än en skum banan.

Vad är en särskrivning?

Särskrivning innebär att ett ord som ska vara sammansatt skrivs som två eller tre separata ord, som exempelvis ”sex kantiga bord” eller ”skum banan”.

Vad tycker du om särskrivning?

En tumregel är att lyssna på betoningen. Om betoningen ligger på första stavelsen så ska ordet skrivas ihop. Men tyvärr finns det många undantag. En annan regel är att betecknar ordet ett ting, en enhet eller ett fenomen ska det skrivas ihop, men också här finns undantag.

Varför är särskrivning så vanligt?

Äldre särskrivning: I vissa fall används särskrivning för att texten skall se högtidligare eller äldre ut. Detta kommer ifrån att det förr i tiden inte fanns någon vedertagen norm för hur ord skulle hop- eller särskrivas.

Vad beror särskrivning på?

Kanske beror det på att språken är nära besläktade. Just reglerna för sammansättningar skiljer sig dock åt mellan språken; i engelskan ska många ord skrivas isär, medan den svenska motsvarigheten ska skrivas ihop.

Hur kan vi lära oss att inte särskriva?

Om du ändå är osäker: skriv ihop. Om det då ser alldeles galet ut – som påväg till exempel – då ska det, just det, skrivas isär. Och! Alla ord som börjar med jätte- ska vara ett ord.

Varför Särskriver vissa?

– Anledningen är nog att särskrivningar ibland ger en annan bokstavlig betydelse än vad som från början var tänkt. Men i vissa fall skulle särskrivningar till och med kunna öka förståelsen, exempel på det är ord som bildrulle, glasskål och jasägare.

Är särskrivningar ett problem?

Det är ett vanligt skrivfel i svenskan och andra språk där man kan bilda nya ord genom sammansättningar, i stort sett utan begränsningar. Felaktiga särskrivningar kan leda till att betydelsen blir en helt annan än den avsedda.

Hur ska jag sluta särskriva?

Ett ord! Alltså: om det är en grej som hör ihop – som sjuksköterska, skumtomte eller damcykel till exempel – då ska ordet skrivas ihop. Tumregeln gäller såklart också om sjuksköterskorna, skumtomtarna eller damcyklarna skulle få för sig att bli fler. Om du ändå är osäker: skriv ihop.